3,000 o bobl wedi diflannu yn y gogledd, medd yr heddlu

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunYn ôl Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru, Gareth Pritchard, mae'n rhaid i'r heddlu ymateb os oes yna berygl i fywyd

Mae Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru'n dweud bod yr heddlu'n treulio mwy o amser erbyn hyn yn chwilio am bobl sydd ar goll.

Yn ôl Gareth Pritchard, yn y flwyddyn hyd at fis Tachwedd y llynedd, roedd y llu wedi ymchwilio i adroddiadau am dros 3,000 o bobl oedd wedi diflannu.

Dywedodd wrth raglen Manylu BBC Radio Cymru: "Mae llai na 20% o'n galwadau ni rŵan i wneud efo troseddau, ac yn y flwyddyn i fis Tachwedd diwetha' wnaetho' ni gael galwadau am dros 3,000 o bobl oedd ar goll, 21% o'r bobl yma wedi bod ar goll fwy nag unwaith - felly fedrwch chi weld o'r ffigurau yna bod hi'n broblem sylweddol.

"Ond wrth gwrs pan mae 'na berygl i fywyd, gwaith yr heddlu ydi ymateb.

"'Da ni felly yn delio 'efo nifer o bobol sydd wedi bod ar goll, mae ganddo' ni 30 o bobol sydd wedi bod ar goll mwy na wyth o weithiau."

Mae'r heddlu'n gorfod ymateb i alwadau am bob math o sefyllfaoedd - yn cynnwys pobl oedrannus â dementia sy'n crwydro o'u cartrefi, oedolion gyda phroblemau iechyd meddwl, plant ar goll, cerddwyr ar goll ar fynyddoedd, a phobl ifanc yn eu harddegau sy'n rhedeg i ffwrdd.

Bu'r dirprwy brif gwnstabl yn siarad â rhaglen Manylu, sydd wedi cael mynediad at waith yr heddlu a siarad gyda theuluoedd dau o bobol sydd wedi bod ar goll ers dros fis bellach.

Michael ac Avril

Ddechrau Ebrill, fe ddiflannodd Michael Bryn Jones o Landudno, ac Avril Whitfield o Gaernarfon, o fewn deuddydd i'w gilydd. Roedden nhw ymysg y 32 o bobol yn y gogledd aeth ar goll yn ystod wythnos gyntaf y mis - a nhw yw'r unig rai sydd yn dal heb eu canfod.

disgrifiad o’r llunChris Evans, modryb Michael Bryn Jones, sydd ar goll ers dros fis.

Dros yr wythnosau diwethaf mae teulu a ffrindiau'r ddau, y gymuned ehangach, a Heddlu Gogledd Cymru wedi bod yn ceisio dod o hyd iddyn nhw.

Mae Chris Evans, o Landudno, yn fodryb i Michael Bryn Jones ac wedi gyrru cannoedd o filltiroedd yn ei char i geisio dod o hyd i'w nai. Fe aeth o i Ysbyty Gwynedd ym Mangor ar nos Sadwrn 2 Ebrill, y tro diwethaf i unrhyw un o'i deulu ei weld.

Meddai ei fodryb: "Oes 'na rywle 'da ni ddim wedi bod? 'Da ni wedi cael response ffantastig gan ei ffrindiau a gan y cyhoedd hefyd - mynd yn eu ceir, edrych rownd, pobol yn 'neud posteri a rhoi nhw allan. 'Da ni wedi edrych bob man 'da ni'n meddwl fasa'n bosib bod o wedi mynd i, a 'da ni wedi edrych mewn llefydd 'da ni ddim yn meddwl fasa fo wedi mynd i erbyn rŵan. Nes i resetio mileage y car, a mae o ar 780 rwbath rŵan. Faswn i'n 'neud o eto os bo' raid - 'da ni jest yn mynd i'w ffeindio fo."

disgrifiad o’r llunMae pobl Caernarfon wedi bod yn chwilio am Avril ers mis Chwefror.

Mae teulu a ffrindiau Avril Whitfield hefyd wedi bod yn chwilio amdani ers iddi ddiflannu ar 1 Ebrill, a'r heddlu wedi bod allan sawl gwaith.

Cwnstabl Arwel Jones oedd y cyntaf i wneud ymholiadau ar ôl i'w theulu gysylltu gyda'r heddlu'r diwrnod y diflanodd hi.

Meddai: "Roedd hi'n dywydd eitha' mawr - aetho' ni allan i chwilio - allan ar hyd y lonydd bach, cycle paths a phethau felly jest rhag ofn basa hi wedi mynd i fanna i gael llonydd - bob man oedda ni'n gallu mynd ar y noson honno roedda' ni'n mynd i chwilio amdani."

Mae Heddlu'r Gogledd yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â nhw ar 101 neu drwy sgwrs fyw ar y we.

Manylu, 12:30 ddydd Iau 5 Mai, ac eto am 16;00 ddydd Sul 8 Mai ar BBC Radio Cymru.