Eisteddfod Genedlaethol: Cyhoeddi anrhydeddau'r Orsedd

  • Cyhoeddwyd
orsedd

Mae enwau'r rhai fydd yn cael eu derbyn i'r Orsedd yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau eleni wedi eu cyhoeddi.

Yn eu plith mae cyn actor Pobol y Cwm, Gwyn Elfyn, 'Y Dyn Jazz', Wyn Lodwick, a chyn Lywydd Undeb Amaethwyr Cymru, Emyr Wyn Jones.

Mae'r Orsedd yn anrhydeddu unigolion am eu "cyfraniad arbennig i Gymru, y Gymraeg ac i'w cymunedau lleol" ar hyd a lled y wlad.

Ymhlith yr enwau eraill mae Elin Maher, a sefydlodd Menter Casnewydd, a Dafydd Meirion Roberts, prif weithredwr cwmni recordio Sain.

Yno hefyd mae Roger Boore, a sefydlodd Gwasg y Dref Wen, y cyn Aelod Cynulliad, Gwenda Thomas, a'r Aelod Seneddol, Liz Saville Roberts.

Bydd y rhai sydd ar y rhestr yn cael eu hurddo ar faes yr Eisteddfod fore Gwener 5 Awst.

Gwyrdd, glas a gwyn

Mae'r rheiny sydd yn amlwg ym myd y gyfraith, gwyddoniaeth, chwaraeon, newyddiaduriaeth, y cyfryngau, gweithgaredd bro/cenedl yn derbyn Y Wisg Las.

Mae'r Orsedd hefyd yn urddo aelodau newydd i'r Wisg Werdd am eu cyfraniad i'r celfyddydau.

Bydd y rheiny sydd wedi sefyll arholiad, neu sydd â gradd gymwys ym maes llenyddiaeth, cerddoriaeth, drama neu gelf, hefyd yn derbyn y Wisg Werdd.

Mae enillydd Gwobr Goffa Osborne Roberts ac enillwyr Cadair a Choron Eisteddfod yr Urdd hefyd yn gymwys.

Dim ond enillwyr prif wobrau'r Eisteddfod Genedlaethol a urddir i'r Wisg Wen.

Mae rhestr lawn o'r rhai sy'n cael eu derbyn i'r orsedd ar wefan yr Eisteddfod Genedlaethol.

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau ar Ddolydd y Castell, Y Fenni, o 29 Gorffennaf - 6 Awst 2106.