Gwenwch!

Published

Wyddoch chi mai 5 Mai yw Diwrnod y Cartwnydd? Mae'r dyddiad yn cael ei ddathlu gan arlunwyr ar draws y byd i nodi cyhoeddi'r cartŵn lliw cyntaf, The Yellow Kid. Roedd y bachgen melyn yn gymeriad ymddangosodd ym mhapur newydd y New York World rhwng 1895 ac 1898. Cafodd ei gyhoeddi yn ddiweddarach yn y New York Journal.

I ddathlu'r diwrnod, dyma ddetholiad o gartwnau y mae Cymru Fyw wedi eu cyhoeddi ers i'r wefan gael ei sefydlu ddwy flynedd yn ôl.

Mwynhewch... a gwenwch!

image captionRoedd 2015 yn flwyddyn o ddathliadau ym Mhatagonia. Roedd hi'n 150 o flynyddoedd ers i'r fintai gyntaf sefydlu'r Wladfa
image captionEnillodd Cefin Roberts a Chôr Glanaethwy lawer o edmygwyr newydd ar ôl dod yn ail yng nghystadleuaeth 'Britain's Got Talent' ym mis Mai 2015
image captionRoedd 2015 yn flwyddyn galed yn ariannol i S4C. Cyhoeddodd y Canghellor yn ei adolygiad ym mis Tachwedd y byddai'r sianel yn cael £1.7m yn llai dros y pedair blynedd nesa'
image captionRoedd ffermwyr Cymru yn pryderu ddechrau'r haf wedi i gwmni cydweithredol First Milk gyhoeddi y byddai pris litr safonol o laeth yn gostwng o geiniog y litr ym mhob ardal o'r DU
image captionYm mis Hydref 2015 roedd hi'n union hanner can mlynedd ers boddi Cwm Tryweryn
image captionFaint ohonoch chi gafodd anrheg fel hon y Dolig diwetha??
image captionYm mis Chwefror 2016 gwelodd ap Geiriadur Prifysgol Cymru olau dydd
image captionYm mis Mawrth 2016 cyhoeddodd cwmni dur TATA eu bod am werthu gwaith dur Port Talbot