Cwis: Cymraeg llawr gwlad

  • Cyhoeddwyd

Er bod Cymru'n wlad fach, mae geirfa y Gymraeg yn medru newid o sir i sir neu, mewn rhai achosion, o bentref i bentref.

Rydyn ni gyd yn cael cyfle i glywed geiriau gwahanol ardaloedd am wahanol bethau ar y teledu a'r radio, ond pa mor ymwybodol y'ch chi o eiriau rhai o'n cyd Gymry?

Dewch i weld: