Cyngerdd i gofio'r Dr Meredydd Evans

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Iestyn Hughes

Mewn cyngerdd arbennig ym Mhontrhydfendigaid - mae cannoedd o bobl wedi bod yn dathlu bywyd a gwaith Dr Meredydd Evans fu farw'r llynedd yn 95 oed.

Roedd Dr Meredydd Evans yn ffigwr amlwg ym mywyd cyhoeddus Cymru, fel perfformiwr, arbenigwr ar ganu gwerin ac ymgyrchydd iaith. Yn ystod yr 1960au ac 1970au fo oedd pennaeth adloniant ysgafn BBC Cymru.

Yn ogystal â choffau Dr Meredydd Evans y bwriad oedd dathlu'r traddodiad gwerin Cymraeg. Mae'r trefnydd Dafydd Iwan wedi galw am wŷl flynyddol o'r fath er cof am Merêd.

Disgrifiad, Cyngerdd i gofio'r Dr Meredydd Evans

Roedd Dafydd Iwan yn cyflwyno'r oedfa am 15:00 y prynhawn gyda llu o artistiaid yn cymryd rhan gan gynnwys Heather Jones, Tecwyn Ifan a Patrobas, grŵp gwerin o Ben Llŷn.

Ymhlith y rhai fydd yn cymryd rhan yn yr oedfa hwyr am 20:00 bydd Parti Cut Lloi, Linda Griffiths, Arfon Gwilym a Sioned Webb.