Dim palmant: 'pryderon am bron 50 mlynedd'

  • Cyhoeddwyd
R.S. Thomas yn Sant Mihangel
Disgrifiad o’r llun,
Bu R.S. Thomas yn ficer yn Eglwys Sant Mihangel rhwng 1954 a 1967

Mae trigolion dau bentref yng ngogledd Ceredigion yn cyhuddo Llywodraeth Cymru o anghofio amdanyn nhw trwy beidio â darparu palmant i gerdded i'w canolfan gymunedol.

Yn ôl pobl Eglwysfach a Ffwrnais Dyfi roedd y llywodraeth wedi addo gwneud palmant wrth i waith ffordd sylweddol arall ddigwydd yn yr ardal rai blynyddoedd yn ôl.

Ond does dim byd wedi'i wneud ac maen nhw'n dweud fod rhaid iddyn nhw gerdded ar hyd ymyl cefnffordd brysur.

Roedd y bardd RS Thomas yn ficer yn eglwys Sant Mihangel Eglwysfach am ddeng mlynedd ac mae'r eglwys yn denu ymwelwyr, ond mae pobl leol yn pryderu am eu diogelwch heb balmant.

Mae rhai yn bwriadu protestio fore Sadwrn, trwy gerdded o 10 y bore o Landyfi i Ffwrnais Dyfi, gyda'r heddlu yn eu hebrwng.

'Pryderon am bron i 50 mlynedd'

Dywedodd Alison Swanson, aelod o gyngor cymunedol Ysgubor y Coed, "Rydym wedi cael pryderon am bron 50 mlynedd.

"Mae'r traffig yn mynd yn gyflymach ac mae mwy o lorïau. Mae mwy a mwy o ddamweiniau bach, digwyddiadau cas".

Yn ôl llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru, mater i'r llywodraeth nesaf fydd penderfynnu a ddylid bwrw ymlaen â'r gwaith yma.