Dydd y Farn: trenau yn brysur

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Graham Hogg/Geograph

Mae cefnogwyr rygbi wedi cael gwybod y gallai'r trenau adref fod yn llawn wedi i ryw 66,000 deithio i Stadiwm Principality yng Nghaerdydd ar gyfer Dydd y Farn.

Roedd rhai cefnogwyr wedi gorfod teithio ar drenau llawn ar y ffordd i'r gemau.

Mae'r pedwar rhanbarth Cymreig yn chwarae, gyda'r Gleision yn herio'r Gweilch am 14:30 a'r Dreigiau yn wynebu'r Scarlets am 17:00.

Mae gwasanaeth trenau Arriva wedi ymddiheuro ac yn dweud bod trenau ychwanegol wedi eu darparu.

Maen nhw hefyd yn cynghori cefnogwyr i adael y stadiwm mewn da bryd.

Bydd holl ffyrdd canol y ddinas ar gau o 12.30pm tan 8pm.

Mae mesurau diogelwch gwell yn parhau i fod yn weithredol yn y stadiwm, felly mae pawb sy'n teithio i'r gemau yn cael eu cynghori i adael digon o amser.

Parcio a theithio

Dywedodd cyngor Caerdydd y dylai pobol sy'n gyrru i'r gemau ddefnyddio cyfleusterau parcio a theithio ar gyrion y ddinas.

Mae Trenau Arriva Cymru hefyd yn darparu gwasanaethau ychwanegol i orllewin Cymru, Casnewydd a Chaerloyw, ond bydd seddi yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin gaiff falu.

Dywedodd llefarydd y bydd 2,000 o seddi ychwanegol a bydd system ciwio yn cael ei weithredu ar ôl y gemau.