Amser chwerthin

  • Cyhoeddwyd
steffan alun

Bydd rhai o sêr y byd comedi yn perfformio ym Machynlleth dros benwythnos 29 Ebrill - 1 Mai.

Dyma'r seithfed tro i Ŵyl Gomedi Machynlleth gael ei chynnal, a bydd digrifwyr adnabyddus fel Stewart Lee, Josh Widdicombe a David O'Doherty yn ymddangos eleni.

Bydd stands-yps Cymraeg poblogaidd hefyd yn cael llwyfan, yn eu plith bydd yna setiau gan Daniel Glyn, Phil Cooper a Steffan Alun.

Ychydig oriau cyn iddo gamu ar y llwyfan mi fuodd Steffan yn trafod yr ŵyl a dyfodol y sîn gomedi Gymraeg gyda Cymru Fyw:

Miri Maldwyn

Er y bydda i yn gwneud cwpl o bethau gwahanol yn ystod yr ŵyl, mi fydd y mwyafrif y gigs fydda i'n ei wneud yn Gymraeg. Rwy'n rhan o grŵp o berfformwyr sy'n gwneud pedwar neu bump o berfformiadau Cymraeg yn ystod y penwythnos.

Gŵyl fechan yw hi ond mae Gŵyl Machynlleth yn cynnig mwy o gomedi Cymraeg nag unrhyw le arall yng Nghymru. Maen nhw mor gefnogol yno ac mae'n tyfu o flwyddyn i flwyddyn. Dechreuodd yr ŵyl yn 2010 a dyma'r pedwerydd tro i mi fynd lan.

Ar y dechrau yno efo'r gigs Cymraeg roedd gen ti rai digrifwyr yn perfformio yn Saesneg am bod dim digon o acts Cymraeg. Ond bellach mae'r sioeau sy'n cael eu hysbysebu fel 'sioeau Cymraeg' yn 100% Cymraeg. Ac mae'r criw o ddigrifwyr Cymraeg yn gymysgedd o rhai newydd a rhai eraill sydd wedi bod yn mynd ers sbel.

Mae sioeau Cymraeg sy'n awr o hyd, gyda pob digrifwr yn gwneud 10 munud neu chwarter awr yr un.

Mae'n ŵyl mor braf i berfformio ynddi, ac felly mae'n denu enwau mawr. Mae digrifwyr fel Stewart Lee a Josh Widdicombe yn mynd bob blwyddyn. Dwi'n gwbod bod Rhod Gilbert, Sarah Millican a Lloyd Langford wedi perfformio yn yr ŵyl yn y gorffennol.

Cyn Caeredin

Mae lot o'r digrifwyr sy'n mynd i Gaeredin yn dod i Fachynlleth fel man cychwyn. Mi fydde nhw'n mynd ar y llwyfan gyda pishyn o bapur, hyd yn oed Stewart Lee, gan drio pethau newydd.

Un o'r perfformwyr rwy'n edrych mlaen i'w gweld yw Josie Long, mae wastad yn bleser i'w gweld hi. Dwi'n siwr ga'i gyfle i weld Stewart Lee yn gwneud rhywbeth hefyd.

Disgrifiad o’r llun,
Josie Long, un o'r digrifwyr fydd yn perfformio yn Machynlleth

Beth dwi wir yn edrych mlaen i'w weld ydi'r showcases, sydd yn digwydd bob nos Wener o'r ŵyl. Mae tua 20 o acts yn gwneud tua pum munud yr un, gan ddechrau am 22:00, ac mae'n mynd 'mlaen tan oria' man y bore- a'th e tan oriau mân y bore un flwyddyn.

Mae'r showcase yn rhoi blas ar bawb yn yr ŵyl - hwnna yw fy hoff gig i bob blwyddyn- ac eleni dwi'n cael y cyfle i gymryd rhan ynddo fe a dwi'n edrych mlaen yn fawr. Bydda i'n perfformio yn y Saesneg yn y gig yna wrth reswm.

Comedi Cymraeg

Mae hi mor gyffrous o fewn comedi Cymraeg ar hyn o bryd. Dwi newydd orffen taith stand-yp rownd Cymru gan baratoi deunydd i'r gyfres Gwerthu Allan ar S4C run pryd.

Dyma'r drydedd gyfres nawr - mae nhw 'mlan bob yn ail flwyddyn fel bod 'na ddigon o amser i baratoi stwff. Mae 'na act newydd yn Gymraeg sy erioed 'di perfformio o'r blaen yn y gyfres, ac reodd e'n wych gweld hynny yn datblygu.

Mae Tudur Owen ac Elis James yn gwneud sioeau awr yr un - y specials am y tro cynta yn y Gymraeg sydd mor gyffrous, ac yn amlwg bod y gynulleidfa ar gyfer stand yp Cymraeg yn tyfu."

Ffynhonnell y llun, youtube
Disgrifiad o’r llun,
Gwyneb cyfarwydd ar y teledu, y Gwyddel David O'Doherty