Cwch pysgota: Darganfod pysgotwr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Archie Harris

Mae Gwylwyr y Glannau wedi cadarnhau eu bod wedi darganfod dyn yn y môr ger arfordir Tyddewi wedi i gwch pysgota suddo.

Parhau mae'r chwilio am ail bysgotwr sydd ar goll yn y môr.

Dywedodd Jim Phillips o'r RNLI yn Nhyddewi: "Mae'r dyn wedi ei gludo i'r ysbyty ond nid ydym yn gwybod am ei gyflwr."

"Rydym yn parhau i chwilio am yr ail bysgotwr."

Cafodd gwylwyr y glannau alwad frys gan aelod o'r cyhoedd ychydig cyn 14:30 ddydd Iau, wedi i rywun weld y cwch mewn trafferthion yng nghanol creigiau ger Tyddewi.

Bu'n rhaid i'r gwasanaethau brys roi gorau i'r chwilio dros nos, gan ddechrau ail chwilio am 06:00 fore Gwener.

Fe wnaeth y cwch suddo ryw filltir o'r lan.

Disgrifiad,
Chwilio am bysgotwyr oddi ar arfordir Sir Benfro

Credir mai cwch pysgota o'r enw "The Harvester" yw'r cwch sydd wedi suddo.

Nos Iau bu pump o gychod achub, hofrennydd a thimau cerdded wedi bod allan yn chwilio.

Dywedodd llefarydd ar ran gorsaf achub Tyddewi: "Mi darodd y llong y creigiau ger traeth Abereiddi. Mi welodd aelodau'r cyhoedd fod y cwch wedi taro'r creigiau."

Ychwanegodd fod y cwch wedi suddo a sbwriel wedi ei ddarganfod ar wyneb y môr.

Disgrifiad o’r llun,
Rhannau o'r cwch ddaeth i'r fei ger arfordir Sir Benfro