Teulu wedi eu hanafu mewn ymosodiad yng Ngwlad Thai

  • Cyhoeddwyd
YmosodiadFfynhonnell y llun, YouTube
Disgrifiad o’r llun,
Roedd tri aelod o'r teulu yn anymwybodol yn dilyn yr ymosodiad

Mae teulu o Wenfo, Bro Morgannwg, wedi eu hanafu mewn ymosodiad tra roedden nhw ar wyliau yng Ngwlad Thai.

Roedd rhaid i'r ddau ddyn a dynes gael triniaeth yn yr ysbyty yn dilyn yr ymosodiad yn Hua Hin.

Dywedodd Awdurdod Twristiaeth Gwlad Thai mai Lewis Owen, 68 oed, Rosemary Owen, 65 oed, a'u mab John Owen, 43 oed, gafodd eu hanafu yn yr ymosodiad ar 13 Ebrill.

Daeth manylion am yr ymosodiad i'r amlwg ar ôl i luniau CCTV ddangos ymosodwyr yn taro a chicio'r tri gael eu rhyddhau ar y we.

Dywedodd llefarydd o Awdurdod Twristiaeth Gwlad Thai bod chwech o bobl wedi eu harestio yn dilyn y digwyddiad, a'u cyhuddo o ymosod ar 17 Ebrill.

Ymchwiliad

Ychwanegodd y llefarydd: "Mae ymchwiliad yn cael ei gynnal ac fe fydd y rhai sy'n cael eu hamau yn dod o dan awdurdod y llys.

"Os bydd y llys yn eu cael yn euog fe fyddan nhw'n wynebu cyfiawnder llawn o dan gyfraith Gwlad Thai.

"Hoffai Awdurdod Twristiaeth Gwlad Thai cynnig ei gydymdeimlad dwysaf i'r teulu oedd yn destun ymosodiad yn Hua Hin yn ystod dathliadau Songkran.

"Mae'r awdurdod yn awyddus i gynnig sicrwydd i deithwyr rhyngwladol fod y digwyddiad hwn yn un unigryw, ac nid oedd wedi ei dargedu at grŵp penodol o ymwelwyr. Fe gafodd y sefyllfa ei gwaethygu gan alcohol."

Mae Mr a Mrs Owen wedi gadael yr ysbyty ac mae disgwyl iddyn nhw ddychwelyd adref yn y dyddiau nesaf. Mae John Owen eu mab wedi dychwelyd i Singapore, lle mae'n gweithio, meddai llefarydd yr awdurdod twristiaeth.