Tata: Cyfarwyddwr yn arwain cais

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Stuart Wilkie

Mae cyfarwyddwr Tata UK ym Mhort Talbot a Llanwern wedi cymryd amser o'i waith er mwyn datblygu cynllun fyddai'n gweld rhai o reolwyr y cwmni'n prynu safleoedd dur Tata yn y DU.

Mae Stuart Wilkie wedi ei enwi fel prif weithredwr y fenter sy'n gobeithio prynu'r safleoedd sydd ar werth - menter sydd wedi ei henwi yn Excalibur Steel UK.

Fe wnaeth Mr Wilkie chwarae rhan ganolog yn yr ymdrechion i greu cynllun i achub adain Brydeinig Tata.

Cafodd y cynllun hwnnw ei wrthod gan fwrdd cyfarwyddwyr y cwmni am fod gormod o 'risg' yn y cynllun.

Mae'r bwrdd wedi rhoi melinau dur y cwmni ym Mhrydain ar werth.

Mae gan Mr Wilkie flynyddoedd o brofiad yn y maes, lle bu'n gweithio i gwmni Corus yng Nglyn Ebwy a Throstre cyn ymuno gyda Tata.

Roedd y cynllun gwreiddiol gafodd ei wrthod yn cynnwys diswyddo 1,000 o weithwyr y cwmni, gyda'r mwyafrif ar y safle ym Mhort Talbot.

Wythnos diwethaf dywedodd cadeirydd Excalibur Steel, Roger Maggs, bod y cynllun i achub y safleoedd yn dal yn hyfyw.

Cyfarwyddwr arall gydag Excalibur yw Simon Gibson, gŵr busnes sydd â chysylltiadau busnes â'r biliwnydd Syr Terry Matthews, oedd yn gyfrifol am gynnal cyfarfod yng ngwesty'r Celtic Manor yng Nghasnewydd wythnos diwethaf i drafod cynlluniau i achub y safleoedd dur.

Dywedodd llefarydd ar ran Excalibur Steel: "Rydym yn y broses o sefydlu tîm llawn gydag ymgynghorwyr i ddatblygu'r cais a thrafod gyda phobl sydd gyda diddordeb. Bydd datganiadau pellach yn cael eu gwneud mewn amser."

Disgrifiad o’r llun, Dur

Cyfran

Mae Llywodraeth Prydain yn fodlon cymryd cyfran o 25% fel cyd-fuddsoddwr gydag unrhyw fenter lwyddiannus, ac mae Llywodraeth Cymru hefyd yn fodlon buddsoddi dros £60m o arian.

Byddai cynllun Stuart Wilkie yn cynnig cyfle i reolwyr, gweithwyr a'r gymuned leol i fuddsoddi yn y busnes.

Mae nifer o ffigyrau amlwg o fyd busnes, gan gynnwys Syr Terry Matthews, hefyd yn cefnogi'r fenter ond nid yw'n eglur os yw hyn yn cynnwys cyfrannu'n ariannol tuag at y fenter.

Mae cadeirydd gweithredol cwmni Liberty Steel yng Nghasnewydd, Sanjeev Gupta, hefyd yn ymchwilio i'r posibilrwydd o brynu safleoedd Tata yn y DU.

Dywedodd llefarydd ar ran cwmni Tata: "Mae Tata Steel Europe yn croesawu datganiadau credadwy o ddiddordeb yng ngweithfeydd Tata yn y DU.

"Bydd pob datganiad o ddiddordeb, yn cynnwys cynlluniau gan reolwyr i brynu'r safleoedd, yn cael eu hystyried pan fyddwn yn eu derbyn."