Dim cynnydd yn nifer ACau benywaidd ar ôl yr etholiad?

  • Cyhoeddwyd
Y Senedd

Fydd y nifer o fenywod sy'n cael eu hethol i'r Senedd ar ôl Mai 5 ddim yn cynyddu, yn ôl adroddiad.

Mae'r dadansoddiad gan Y Gymdeithas Diwygio Etholiadol (ERS Cymru) yn rhybuddio y gallai nifer y menywod gaiff eu hethol yn yr etholiad hwn gwympo mor isel â 22 a dim ond cyrraedd mor uchel ag 28.

"Y sefyllfa fwyaf tebygol yw y bydd cyfanswm rhywle yn y canol, sy'n golygu mai hwn fydd y trydydd etholiad lle mae nifer y menywod wedi colli momentwm," medd yr Athro Laura McAllister o Brifysgol Lerpwl mewn rhagair i'r adroddiad.

Yn yr adroddiad 'Menywod yn y Cynulliad Cenedlaethol' mae'r awduron Steve Brooks ac Owain ap Gareth, wedi edrych ar bob ymgeisydd ar gyfer Etholiad 2016 a'u siawns o ennill.

Maen nhw'n darogan fydd y nifer o ACau benywaidd yn aros ar ei unfan, sef rhwng 22 (37% o aelodau'r Senedd) a 28 (45%) o gymharu â 25 (42%) yn 2011.

'Senedd farwaidd'

Mae'r gymdeithas hefyd wedi edrych ar y seddau ymylol ac wedi sylwi fod mwy o fenywod yn cystadlu am y seddau yma na dynion. Mae'r ERS wedi nodi unarddeg etholaeth lle allai newid dwylo yn 2016.

Mae 10 o'r 11 etholaeth yn cael eu hamddiffyn gan ymgeiswyr sy'n fenywod, a dim ond un, Llanelli, sy'n cael ei hamddiffyn gan ddyn.

Dynion sydd yn y mwyafrif pan mae'n dod i amddiffyn y "seddi saff".

Yn ôl yr Athro McAllister: "Mae'r adroddiad yma'n dangos yn glir ein bod ni mewn peryg o weld Senedd farwaidd pan mae'n dod i gynrychiolaeth gan fenywod."