Nigel Farage yn amddiffyn arweinyddiaeth Nathan Gill

Cyhoeddwyd

Tra ar ymweliad â Phowys, mae arweinydd UKIP, Nigel Farage, wedi amddiffyn arweinydd y blaid yng Nghymru, Nathan Gill.

Mae rhai aelodau wedi galw ar Mr Gill i ymddiswyddo yn dilyn ffrae dros ddewis ymgeiswyr ar gyfer etholiad y Cynulliad.

Dywedodd Mr Farage wrth ohebwyr yn y Trallwng mai fe benododd arweinydd UKIP yng Nghymru, a'i fod yn cefnogi Mr Gill.

Ychwanegodd fod y ddadl am refferendwm Ewrop ym mis Mehefin "o fudd" i UKIP wrth i'r blaid geisio sicrhau ei Haelodau Cynulliad cyntaf fis Mai.

Disgrifiodd Mr Farage Mr Gill fel "arweinydd da, cadarn" a oedd wedi perfformio'n "dda iawn" yn ystod yr ymgyrch ac mewn cyfweliadau â'r cyfryngau.

Wfftiodd awgrymiadau y gallai grwp UKIP gynnal etholiad ar yr arweinyddiaeth ar ôl 5 Mai, gan ddweud mai fe benododd yr arweinydd yng Nghymru.