Dur: Llywodraeth y DU yn barod i gymryd 25%

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llunBc

Mae llywodraeth y DU wedi cyhoeddi eu bod yn barod i gymryd cyfran o 25% mewn unrhyw ymgais i achub safleoedd dur Tata Steel ym Mhrydain.

Dywedodd yr adran fusnes eu bod yn paratoi pecyn cymorth "gwerth cannoedd o filiynau o bunnoedd" i fod ar gael i ddarpar brynwyr.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Busnes, Sajid Javid y byddai'r arian yn cael ei gynnig ar delerau masnachol, ond ni fyddai'r llywodraeth yn cymryd unrhyw reolaeth dros y busnes.

Mae o leiaf dau brynwr posibl wedi dangos diddordeb mewn prynu'r busnes.

Un opsiwn yw i reolwyr presennol y safle ym Mhort Talbot i brynu'r busnes.

Mae cwmni dur Liberty House, sy'n eiddo i Sanjeev Gupta, hefyd wedi dangos diddordeb mewn prynu rhan o'r busnes.

Dywedodd Mr Javid wythnos diwethaf bod y llywodraeth yn barod i gefnogi prynwr credadwy gyda phecyn cyllid, gan gynnwys benthyciadau.

Fe ddaeth y cyhoeddiad ddydd Iau, wedi i Mr Javid gwrdd â chadeirydd Tata, Cyrus Mistry, unwaith eto yn Mumbai, lle dywedodd y gweinidog eu bod wedi "gwneud cynnydd yn y broses o werthu'r busnes".

Mae Tata wedi dweud y byddant yn rhoi digon o amser i'r llywodraeth a phrynwyr posibl i drefnu pecyn achub, ond nad oeddynt am ymestyn yr amser yn ormodol er mwyn osgoi ansicrwydd i'w cwsmeriaid a'u gweithwyr.