Ymgeisydd Plaid yn ymddiheuro am daflenni anghywir

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Vikki Howells/Facebook

Mae ymgeisydd Plaid Cymru wedi ymddiheuro am ddosbarthu taflenni oedd yn honni ei fod yn ceisio cael ei ail-ethol i'r Cynulliad, er nad yw wedi sefyll fel AC o'r blaen.

Mae Cerith Griffiths yn sefyll dros y blaid yng Nghwm Cynon yn etholiad y Cynulliad ar 5 Mai.

Roedd y taflenni yn cynnwys y geiriau "os ydych chi'n fy ail-ethol fel eich aelod Cynulliad".

Mewn neges ar ei dudalen Facebook, dywedodd Mr Griffiths: "Rydw i'n ymddiheuro'n ddiffuant am hyn. Roedd yn gamgymeriad."

Dywedodd ymgeisydd Llafur yn yr etholaeth, Vikki Howells, ei bod wedi cael "sioc" ar ôl darganfod y taflenni.

Mae'r BBC yn deall na fydd Llafur yn gweithredu ymhellach yn dilyn yr ymddiheuriad gan Mr Griffiths.

Cafodd Ms Howells ei dewis fel ymgeisydd Llafur yn yr etholaeth ar ôl i'r cyn AC, Christine Chapman, ddweud nad oedd hi'n sefyll eto.

Yr ymgeiswyr eraill yng Nghwm Cynon yw:

  • Ceidwadwyr Cymreig, Lyn Hudson
  • Plaid Werdd Cymru, John Matthews
  • Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig, Michael Wallace
  • UKIP Cymru, Liz Wilks