Cyngor i drafod cais am ganolfan chweched dosbarth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Pembrokeshire College
Disgrifiad o’r llun, Llun artist o'r estyniad newydd ar gyfer Coleg Penfro

Bydd pwyllgor cynllunio Sir Benfro yn cwrdd ddydd Mawrth i drafod cais i ehangu Coleg Penfro.

Mae'r coleg yn ceisio cael yr hawl i godi estyniad dau lawr, gwerth £6.6 miliwn, i ehangu'r campws presennol.

Eisoes mae swyddogion addysg y sir wedi datgelu eu cynlluniau i gynyddu'r niferoedd sy'n mynychu'r coleg.

Nod y sir yw cael mwy o fyfyrwyr sydd am astudio Safon Uwch i fynychu'r coleg.

Yn ôl cynlluniau, sydd dan ystyriaeth ar hyn o bryd, mae swyddogion addysg yn sôn am ad-drefnu addysg ôl-16 yng nghanolbarth a gogledd y sir.

Byddai disgyblion chweched dosbarth Ysgol Bro Gwaun (Abergwaun) Ysgol Dewi Sant (Tyddewi) a dwy ysgol yn Hwlffordd, Sir Thomas Picton a Tasker Milward, yn mynychu Coleg Penfro, pe bai cynghorwyr yn cymeradwyo'r cynllun ad-drefnu.

Byddai'r ysgolion uchod wedyn ond yn darparu addysg i ddisgyblion 11-16 oed.

Byddai Ysgol Preseli, sy'n darparu addysg Cyfrwng Cymraeg, yn parhau â'i chweched dosbarth.

Straeon perthnasol