'Niwed sylweddol' i fwthyn ger y Bala medd arolygwr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Disgrifiad o’r llun, Ty'n y Ffridd cyn ag ar ôl cael ei drawsnewid

Mae arolygwr cynllunio wedi gwrthod apêl perchennog bwthyn hanesyddol o'r 19eg ganrif yn ardal y Bala.

Cafodd perchennog Ty'n y Ffridd yn Llanuwchllyn ganiatâd cynllunio yn 2007 i adeiladu estyniad a'r hawl i addasu sied wartheg.

Ond roedd y gwaith gafodd ei wneud ar y bwthyn yn wahanol iawn i'r cynlluniau gwreiddiol, ac roedd rhan o'r gwaith ar y bwthyn heb dderbyn caniatâd o gwbl.

Dywedodd yr arolygwr bod y gwaith wedi "niweidio'n sylweddol ddiddordeb hanesyddol a phensaernïol arbennig yr adeilad rhestredig".

Fe wnaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri gyhoeddi rhybudd gorfodol yn 2015, oedd yn cynnwys gorchymyn i ddymchwel yr estyniad, cael gwared ar wal goncrid a newid y ffenestri modern gyda rhai traddodiadol.

Yn dilyn dwy apêl, mae gan y perchennog ddwy flynedd i gydymffurfio gyda'r gorchymyn wedi i'r arolygwr cynllunio ddyfarnu fod y penderfyniad cywir wedi ei wneud gan yr awdurdod cynllunio.