Gohirio cynlluniau i ddymchwel Ysgol Groves yn Wrecsam

  • Cyhoeddwyd
ysgol grovesFfynhonnell y llun, Google

Mae cynlluniau i ddymchwel adeilad ysgol yn Wrecsam wedi cael eu gohirio.

Mae adeilad Ysgol Uwchradd Groves yn wynebu cael ei ddymchwel oherwydd costau cynnal a chadw, sydd bellach wedi cyrraedd £900,000 ers i'r ysgol gau yn 2003.

Dechreuodd ymgyrch i achub yr ysgol ar ôl i gynghorwyr Wrecsam benderfynu dymchwel yr adeilad yn gynharach eleni.

Arweiniodd hynny at nifer o alwadau i ailystyried y penderfyniad, ac fe gytunodd cynghorwyr i gyflwyno rhybudd o gynnig ddydd Mawrth.

Dywedodd bwrdd gweithredol y cyngor y byddai'n aros i glywed gan swyddogion ynghylch a ddylai'r adeilad gael ei restru yn swyddogol.

Mae'r cyngor yn parhau i fod yn awyddus i ddefnyddio'r safle ar gyfer dibenion addysg.