Marwolaethau A470: Canlyniad gwrthdrawiad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu De Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Corey Price, Alesha O'Connor, Rhodri Miller a Margaret Challis yn y ddamwain

Mae crwner mewn cwest i farwolaeth pedwar o bobl ar yr A470 wedi cofnodi i'r pedwar farw o ganlyniad i wrthdrawiad ffordd.

Bu farw gyrrwr un car, Rhodri Miller, ei gariad Alesha O'Connor a'i gyfaill Corey Price - oedd yn teithio yn yr un car - a Margaret Challis oedd yn teithio yn y car arall.

Bu'r ddau gerbyd mewn gwrthdrawiad ar Fannau Brycheiniog ym mis Mawrth y llynedd.

Clywodd y cwest gan yrrwr yr ail gar, Emlyn Williams, oedd yn dychwelyd adref ar ôl noson yn y theatr yn Aberhonddu gyda'i gyfaill, Margaret Challis, 66 oed.

Dywedodd iddo weld un car yn dod tuag ato ar y gornel ac i gar arall fynd heibio i'r car hwnnw.

"Fe darodd y car yna ni. Yr unig beth dwi'n ei gofio yw 'bang', fe dorrodd y ffenest a daeth y bag awyr mas.

Ffynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Margaret Challis

"Fe wnes i drio dod allan a cheisio helpu Mrs Challis. Yna fe es i i'r car arall, roedd hi'n dawel.

"Doedd yna ddim cyfle i geisio osgoi'r car arall. Fe darodd y car yn fy erbyn, fe ddigwyddodd y peth mor gyflym."

Trip i'r Bannau

Bu farw Alesha O'Connor, ei chariad Rhodri Miller a'u ffrind Corey Price, y tri'n 17 oed, a Margaret Elizabeth Challis, 66 oed, yn y gwrthdrawiad ger Storey Arms.

Clywodd y cwest fod Mr Miller ond wedi pasio ei brawf gyrru ychydig ddyddiau cyn y ddamwain.

Dywedodd Rhys Hunter, oedd yn teithio gyda Mr Miller, fod y car yn un o saith oedd wedi teithio o'r Barri ar drip i'r Bannau.

Wrth ddisgrifio'r digwyddiad, dywedodd Mr Hunter fod gyrru Mr Miller "ychydig yn gyflym".

Dywedodd fod Mr Miller wedi mynd trwy un golau coch ar y noson. Yn ôl Mr Hunter doedd Mr Miller heb geisio mynd heibio i gar arall.

Clywodd y cwest fod yna lun, oedd wedi ei dynnu gan Rhys Hunter, yn dangos y car o'u blaenau. Roedd y llun hefyd yn dangos eu cloc cyflymdra 'chydig funudau cyn y ddamwain - a bod y cyflymdra yn dangos 75 mya.

'Allan o reolaeth'

Dywedodd plismon wrth y cwest ei fod ef o'r farn fod Mr Miller wedi colli rheolaeth, a'i fod yn ceisio adennill rheolaeth cyn y gwrthdrawiad.

Doedd y cwnstabl PC David Stacey ddim o'r farn fod Mr Miller wedi bod yn ceisio pasio'r car arall cyn y gwrthdrawiad. Roedd ef o'r farn mai'r hyn a welodd Mr Emlyn Williams oedd car Mr Miller allan o reolaeth.

Dywedodd ei fod o'r farn mai achos y ddamwain oedd bod Mr Miller "yn ddibrofiad wrth yrru ar ffyrdd gwledig yn y nos.

"Roedd wedi cyrraedd y gornel ar gyflymdra rhy uchel ar gyfer ei lefel e' o allu. Doedd yna ddim tystiolaeth ei fod yn defnyddio ffôn symudol."

Clywodd y cwest fod arwyddion newydd erbyn hyn wedi eu gosod ar y rhan o'r ffordd lle ddigwyddodd y ddamwain.

Ar ddiwedd y cwest ddywedodd y crwner: "Roedd y cyfnod cyn y ddamwain yn esiampl o beryglon gyrru yn rhy gyflym.

"Roedd yn gyfuniad angheuol, o berson dibrofiad a hefyd pwysau gan gyfoedion.

"Y neges wnaeth teuluoedd y bobl ifanc ei dderbyn ar y noson dan sylw oedd y neges waethaf posib i unrhyw riant."

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd blodau eu gadael ger safle'r ddamwain ar yr A470

Straeon perthnasol