Cludiant 'niweidiol': Ysgol i ad-dalu

  • Cyhoeddwyd
Ysgol

Mae llywodraethwyr Ysgol Uwchradd Llanfyllin wedi cael gorchymyn i ad-dalu £17,000 wedi i'r ysgol gael ei chyhuddo o gamwario cyllid yr ysgol ar gludiant.

Yr wythnos ddiwethaf, fe ddaeth yn amlwg bod Ysgol Llanfyllin wedi gwario £500,000 ar gludo disgyblion o'r tu allan i'w dalgylch, a hynny dros gyfnod o bum mlynedd.

Yn ôl cefnogwyr addysg Gymraeg yn yr ardal, mae'r trefniant wedi niweidio ffrwd Gymraeg yr ysgol ddwyieithog.

Ond honnodd llywodraethwyr yr ysgol bod swyddogion y cyngor wedi bod yn ymwybodol o'r trefniant ers blynyddoedd.

'Dim i'w guddio'

O'r tua 800 o blant sydd ar y gofrestr, mae dros 80% yn y ffrwd Saesneg a llai nac 20% yn y ffrwd Gymraeg.

Ers 2011 mae'r ysgol wedi bod yn ariannu cludiant i'r ysgol ar gyfer plant o'r tu allan i'r dalgylch.

Yn ôl Cyngor Powys, mae hyn yn torri rheolau cyllido gan na ddylai'r ysgol defnyddio arian sydd i fod ar gyfer addysg i dalu am fysiau.

Mae ymgyrchwyr dros y Gymraeg yn dweud bod llai o bynciau wedi bod ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg dros y blynyddoedd.

Bydd rhaid i'r ysgol hefyd gydymffurfio'n llawn gyda pholisi Cyngor Powys am gludiant o ddechrau tymor academaidd 2016-17, sy'n golygu na fydd plant o'r tu allan i dalgylch yr ysgol gael cludiant am ddim.

Fe fydd yr ad-daliad o £17,000 yn mynd yn ôl i goffrau'r ysgol, ond i'w wario yn y dosbarth yn hytrach na chostau teithio.

Mae disgwyl i lywodraethwyr yr ysgol gyfarfod cyn gynted â phosib i drafod sut y byddan nhw'n codi'r arian i dalu nôl.