Yr heddlu'n ymchwilio i lofruddiaeth ym Machynlleth

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi cyhoeddi eu bod yn trin marwolaeth dynes 51 oed ar gyrion Machynlleth fel achos o lofruddiaeth.

Fe gafodd swyddogion eu galw i eiddo yn y dref dydd Sul yn dilyn adroddiadau fod dynes wedi marw'n sydyn.

Yn ystod archwiliad o'r ardaloedd cyfagos, daeth y swyddogion hefyd o hyd i gorff dyn.

Dywedodd y Ditectif Uwcharolygydd Steve Cockwell: "Mae Heddlu Dyfed Powys yn parhau i ymchwilio i farwolaeth dau o bobl ar gyrion Machynlleth.

"Rydym nawr yn trin marwolaeth dynes 51 oed fel achos o lofruddiaeth, ond ar hyn o bryd nid ydym yn chwilio am unrhyw un arall mewn cysylltiad â'r farwolaeth.

"Mae disgwyl y bydd archwiliad post mortem ar ddyn 45 oed yn cael ei gynnal yfory. Rydym yn parhau i geisio dod o hyd i aelodau teuluoedd agos y ddau unigolyn."