Carchar i yrrwr am achosi marwolaeth dynes ifanc

  • Cyhoeddwyd
Kyle PerkinsFfynhonnell y llun, South Wales Police

Mae gyrrwr wnaeth ladd dynes ifanc ar ôl gyrru saith o ffrindiau mewn fan oedd wedi ei dwyn wedi cael ei garcharu am saith mlynedd.

Fe wnaeth Kyle Perkins, 25 oed o Gwmaman, golli rheolaeth o'r fan yn Aberdâr ym mis Awst y llynedd.

Bu farw Sammy-Jo Davies, 19 oed, a chafodd chwe pherson arall eu hanafu'n ddifrifol yn y digwyddiad.

Roedd Perkins eisoes wedi pledio'n euog i dri chyhuddiad yn Llys y Goron Merthyr Tudful, yn cynnwys achosi marwolaeth trwy yrru'n beryglus.

Clywodd y llys fod Kyle Perkins wedi bod yn yfed ac yn cymryd cocên mewn parti ar y noson honno ym mis Awst 2015.

Cyn y ddamwain fe ddywedodd y rhai oedd yn y fan wrtho i arafu. Roedd y dyn ifanc wedi dweud: "Dydw i ddim yn gallu gweld - mae angen i rywun arall yrru."

Fe gafodd Sammy-Jo Davies ei lladd yn syth.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Sammy-Jo Davies yn y digwyddiad

'Torri fy nghalon'

Dywedodd ei thad, Geraint John Davies fod yr hyn ddigwyddodd wedi bod yn 'drychineb di-angen'.

"Mae'n torri fy nghalon na fyddai yn cael cerdyn Sul y tadau na cherdyn pen-blwydd eleni. Mae'n annioddefol mynd i ymweld â'i bedd."

Mewn datganiad dywedodd Deborah Davies, mam Sammy-Jo Davies y byddai hi wastad yn teimlo "casineb tuag at Kyle" am fod eu bywydau wedi dod i ben ym mis Awst.

Clywodd y llys fod Kyle Perkins yn derbyn cyfrifoldeb llwyr am farwolaeth y ferch 19 oed ac nad oedd wedi bwriadu brifo unrhyw un.

Dywedodd y barnwr ei fod yn derbyn bod Mr Perkins yn teimlo 'edifeirwch'.

Ond ychwanegodd nad oedd yna "ddim un ddedfryd fyddai'n lleddfu'r galar a'r tristwch" oedd yn cael ei deimlo gan deulu a ffrindiau Sammy Jo-Davies.

Ffynhonnell y llun, Nathan Phillips