Dechrau gwasanaeth hofrennydd o Gaerdydd i Lundain

  • Cyhoeddwyd
Maes Hofrennydd Dinas CaerdyddFfynhonnell y llun, Geograph
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y gwasanaeth yn rhedeg rhwng Maes Hofrennydd Dinas Caerdydd a Llundain

Mae dyn busnes o Ben Llŷn wedi penderfynu dechrau gwasanaeth hofrennydd o Gaerdydd i Lundain.

Mae Huw Evans o Roshirwaun, Gwynedd, sy'n berchen ar gwmniau yn y Dwyrain Canol, a'i bartner busnes, wedi arwyddo prydles am 50 mlynedd ar Faes Hofrennydd Dinas Caerdydd, ac mi fydd y gwasanaeth newydd i Lundain yn dechrau ymhen rhyw dri mis.

Mae Mr Evans a'i bartner Roy Steptoe wedi bod yn rhedeg maes awyr Caernarfon yn llwyddiannus ers dros 10 mlynedd ac maen nhw wedi dweud wrth y Post Cyntaf eu bod yn teimlo mai'r "cam naturiol nesa" ydi prynu prydles maes hofrenyddion Dinas Caerdydd.

Eu bwriad ydi dechrau gwasanaeth rheolaidd o Gaerdydd i Lundain, gyda phosibilrwydd o gynnig gwasanaeth i Ddulyn maes o law.

'Drud'

Maent hefyd yn gobeithio gallu cynnig gwasanaeth awyr i Gaernarfon yn y dyfodol.

Dywedodd Mr Evans sy'n berchennog cwmni yn Kuwait, fod ganddo ddiddordeb hefyd mewn prynu prydles maes awyr Cymru Caerdydd, a bod ganddo fo a'i bartneriaid busnes y "cyfalaf a'r profiad i redeg y maes awyr yn llwyddiannus".

"Rhywbeth ar gyfer y gymuned fusnes fydd o'n bennaf gan fod teithio mewn hofrennydd yn ddrud," meddai.

Mae'r cyhoeddiad wedi derbyn cefnogaeth gan Owain Davies o'r CBI ond mae'r Athro Stuart Cole o Brifysgol De Cymru yn dweud fod mathau eraill o drafnidiaeth, megis y rhwydwaith rheilffyrdd yn "fwy hyfyw".