Streic i effeithio ar amgueddfeydd

  • Cyhoeddwyd
amgueddfaFfynhonnell y llun, David Dixon/Geograph

Bydd nifer o amgueddfeydd cenedlaethol Cymru yn cael eu heffeithio gan gyfres o streiciau dros yr wythnosau nesaf gan aelodau Undeb y Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol (PCS).

Fe fydd y streiciau'n cael eu cynnal rhwng 9 Ebrill a 1 Mai, a hynny dros newidiadau arfaethedig i daliadau ar gyfer gweithio penwythnosau.

Mae aelodau undeb y PCS sy'n gweithio i Amgueddfa Cymru yn protestio yn erbyn cynlluniau i atal taliadau ychwanegol i weithwyr sy'n gweithio dros benwythnosau a gwyliau banc.

Dywedodd ysgrifennydd undeb y PCS yng Nghymru, Shavanah Taj:

"Rydym yn siomedig iawn ein bod mewn sefyllfa unwaith eto o orfod streicio er mwyn cael sylw rheolwyr.

"Fe aethon ni i drafodaethau ddydd Iau 31 Mawrth yn y gobaith o geisio datrys yr anghydfod unwaith ag am byth, ond doedd yr Amgueddfa ddim yn fodlon gwella eu cynnig o iawndal am golli cyflog penwythnos.

"Mae hyn er y ffaith fod ein haelodau wedi dangos unwaith eto dros benwythnos Gŵyl Banc y Pasg eu bod yn fodlon mynd ar streic os mai dyna sydd ei angen i gael cyfiawnder yn yr anghydfod yma.

"Yr unig beth yr ydym yn ei ofyn yw nad yw'r rhai sy'n derbyn y cyflogau isaf yn gorfod ysgwyddo baich y toriadau cyllideb."

Amgueddfa Cymru

Mewn datganiad, dywedodd Amgueddfa Cymru: "Bwriad Amgueddfa Cymru oedd dod i gytundeb ar y cyd gyda'u hundebau cydnabyddedig ar ddyfodol y lwfansau, ac mae'r sefydliad wedi gwneud popeth posibl dros y ddwy flynedd ddiwethaf i wneud hynny.

"Daeth Amgueddfa Cymru i gytundeb gyda Prospect ym mis Mehefin 2015, a chyda PCS ym mis Rhagfyr 2015 drwy ACAS. Yn anffodus, mae PCS nawr yn gwrthod anrhydeddu'r cytundeb ACAS, gan nad yw'n fwriad ganddynt gynnal pleidlais i'w haelodau ar gynnig amgen Amgueddfa Cymru, er eu bod wedi cytuno i wneud.

"Felly, nid oes dewis gan Amgueddfa Cymru ond ymgynghori â staff yr effeithir arnynt gan y newidiadau arfaethedig, yn unigol.

"Dechreuodd y broses sydd yn cael ei chynnal yn deg ac yn gyfreithlon ar ddydd Llun 4 Ebrill.

"Mae'n rhoi cyfle i staff a effeithir arnynt i drafod a rhoi adborth i'r Tîm Rheoli ar gynnig yr Amgueddfa, cyn i'r Amgueddfa wneud penderfyniad terfynol."

Ffynhonnell y llun, BBC
Disgrifiad o’r llun,
Aelodau'r undeb yn protestio llynedd

Gan ei bod yn wynebu toriad o 4.7% yn ei Chymorth Grant gan Lywodraeth Cymru ar ben y gostyngiad o 25% i'w hincwm dros y pum mlynedd diwethaf, mae dod â'r anghydfod dwy flynedd gyda PCS i ben bellach yn 'fater brys' meddai Amgueddfa Cymru.

Manylion am sut y bydd y streic yn effeithio amgueddfeydd:

Dydd Sadwrn 9 a dydd Sul 10 Ebrill 2016:

Bydd Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru yn agor am 13:00 ond heb deithiau tanddaearol. Bydd safle Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, y siopau a chaffi ar agor ond efallai y bydd rhai adeiladau hanesyddol ar gau.

Dydd Sadwrn 16 a dydd Sul 17 Ebrill:

Bydd Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru yn agor am 13:00 ond heb deithiau tanddaearol. Bydd Amgueddfa Wlân Cymru ar gau. Bydd Amgueddfa Lechi Cymru ar gau.

Dydd Sadwrn 23 Ebrill:

Bydd Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru yn agor am 13:00 ond heb deithiau tanddaearol. Bydd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar agor gan gynnwys y siop, bwyty a siop goffi ond bydd rhai orielau ar gau. Bydd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ar gau.

Dydd Sul 24 Ebrill: Bydd Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru yn agor am 13:00 ond heb deithiau tanddaearol. Bydd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar agor gan gynnwys y siop, bwyty a siop goffi ond bydd rhai orielau ar gau. Bydd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ar gau.

Dydd Sadwrn 30 Ebrill: Bydd Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru ar gau. Bydd Amgueddfa Wlân Cymru ar gau. Bydd Amgueddfa Lechi Cymru ar gau. Bydd safle Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, y siopau a chaffi ar agor ond efallai y bydd rhai adeiladau hanesyddol ar gau. Bydd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar agor gan gynnwys y siop, bwyty a siop goffi ond bydd rhai orielau ar gau. Bydd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ar gau.

Dydd Sul 1 Mai: Bydd Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru yn agor am 1pm ond heb deithiau tanddaearol. Bydd Amgueddfa Wlân Cymru ar gau. Bydd Amgueddfa Lechi Cymru ar gau. Bydd safle Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, y siopau a chaffi ar agor ond efallai y bydd rhai adeiladau hanesyddol ar gau. Bydd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar agor gan gynnwys y siop, bwyty a siop goffi ond bydd rhai orielau ar gau. Bydd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ar gau. Bydd Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru ar agor fel arfer drwy gydol y cyfnod.