"Manteisio ar y cyfle"

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
DEC-rau canu, DEC-rau canmol??

Roedd 2015 yn flwyddyn gofiadwy i Gôr Glanaethwy wrth iddyn nhw ennill eu lle yn rownd derfynol y gystadleuaeth deledu boblogaidd 'Britain's Got Talent'. Mi wnaeth y 168 o gantorion ifanc ennill edmygedd milynau o wylwyr - yn eu plith y dyn anodd i'w blesio hwnnw, Simon Cowell.

Wrth i gyfres newydd ddechrau ar 9 Ebrill mi ofynnodd Cymru Fyw i Cefin Roberts, arweinydd y côr, sut flwyddyn ydy hi wedi bod iddyn nhw.

"Mae 'na nifer o ddrysau wedi agor i ni yn sicr ers i ni fod ar 'Britain's Got Talent'" meddai Cefin. "Roedden ni ymhlith rhai o artisitaid y sioe aeth ar daith rownd Prydain ar ôl i'r gyfres ddod i ben ac rydan ni wedi cael nifer o wahoddiadau a chyfloedd gwahanol."

Trydydd oedd Côr Glanaethwy yn y rownd derfynol gafodd ei gwylio gan dros 13 miliwn o bobl, ond roedd Mr Cowell a'i gyd feirniaid David Walliams, Alesha Dixon ac Amanda Holden yn llawn canmoliaeth i'r cantorion o'r gogledd orllewin.

Disgrifiad o’r llun,
Cefin a rhai o blith y côr enfawr o 168 o leisiau

Dylanwad yn treiddio

"Mae'r profiadau mae'r côr wedi eu cael yn rhai gwerthfawr iawn ac mae'r sylw wedyn 'da ni wedi ei gael trwy filiynau o 'hits' ar You Tube ac yn y blaen wedi denu rhagor o edmygwyr i ni.

"Y flwyddyn nesa' mi fyddwn ni yn perfformio yn y Carnegie Hall, Efrog Newydd. Mae hynny yn dangos pa mor bell mae dylanwad y rhaglen wedi treiddio."

Mae Cefin hefyd yn dweud bod yna gynnydd wedi bod yn yr ymholiadau gan bobl ifanc sy'n awyddus i ymuno gydag Ysgol Glanaethwy:

"Mae Rhian, fy ngwraig, a finnau wedi cadw nifer y disgyblion yn weddol gyson a 'da ni'n awyddus i barhau i wneud hynny. Ond mae'n braf bod yna fwy o ddiddordeb yn yr hyn 'da ni yn ei wneud.

"Mi 'naethon ni benderfynu cystadlu yn 'Britain's Got Talent' er mwyn rhoi cyfleoedd newydd i'n pobl ifanc ni. Mae 'na rai pobl yn cystadlu er mwyn ennill enogrwydd o fath, ond nid dyna oedd ein amcan ni."

Ffynhonnell y llun, ITV
Disgrifiad o’r llun,
Mi lwyddodd Cefin a Côr Glanaethwy i ennill edmygedd miliynau o wylwyr yn ystod 'Britain's Gor Talent'

Mwynhewch!

Fydd 'na Gymry talentog tybed yn efelychu llwyddiant Côr Glanaethwy eleni? Beth fyddai cyngor Cefin Roberts i berfformwyr sy'n ddigon dewr i fentro?

"Roedd hi'n wahanol iawn dwi'n meddwl i ni o'i gymharu ag artistiaid eraill gan fod 'na gymaint ohonon ni. Mi alwodd Simon Cowell ni yn 'logistical nightmare' ar un adeg! Roedden ni i gyd yn aros mewn tri gwesty gwahanol felly mae'n siŵr bod costau'r rhaglen wedi codi yn sylweddol o'n cadw ni yn y gystadleuaeth tan y diwedd.

"Mi fuon ni yn lwcus bod y beirnaid wedi bod mor glên a brwdfrydig. Dwi'n gwybod fod rhai o'u sylwadau yn gallu brifo. Y peth pwysig ydi mwynhau'r siwrne.

"Mwynhewch y cyfle a pheidiwch â'i gymryd ormod o ddifri."

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC