Dreigiau Gwent: Rhanbarth annibynnol

  • Cyhoeddwyd
rugby

Mae Dreigiau Casnewydd Gwent wedi cyhoeddi eu penderfyniad i sefydlu eu hunain fel rhanbarth gwbl annibynnol, gyda'r bwriad o ddenu buddsoddiad newydd.

Mae'r rhanbarth ar hyn o bryd, yn eiddo i Glwb Rygbi Casnewydd ar y cyd ag Undeb Rygbi Cymru, ond fe fyddai'r cynnig newydd yn gweld y ddau fudiad yn trosglwyddo eu cyfrannau i berchnogion newydd unwaith y byddant yn fodlon ar y cynlluniau buddsoddi ar gyfer y rhanbarth.

Mae Prif Weithredwr y Dreigiau, Stuart Davies, wedi bod yn gweithio ar y cynnig gyda'r bwrdd o gyfarwyddwyr presennol dros y flwyddyn ddiwethaf, ac mae'r sylfaen ar gyfer y newid wedi ei osod mewn cynllun strategol a basiwyd ym mis Mehefin 2015.

'Dyfodol mwy disglair'

Yn ôl y clwb, y gobaith yw y bydd y penderfyniad hwn yn "arwain at well canlyniadau, a sicrhau dyfodol mwy disglair i'r Dreigiau", tra hefyd yn darparu mwy o eglurder a chyfarwyddyd ar gyfer busnes y rhanbarth yn gyffredinol.

Dywedodd Prif Weithredwr Stuart Davies: "Mae hwn yn benderfyniad pwysig iawn, gobeithio y bydd yn galluogi i bennod newydd gael ei hysgrifennu yn hanes y Dreigiau.

"Rwy'n teimlo'n gyffrous gyda'r potensial sydd gennym, a'r rhagolygon sy'n ein hwynebu ar hyn o bryd, ac y gall y chwilio ddechrau o ddifrif yn awr am bobl sy'n dymuno buddsoddi yn yr antur fawr hon."