50% o blant 'wedi gweld deunydd anaddas'

  • Cyhoeddwyd
adroddiad yr NSPCC

Mae 50% o blant ysgol wedi gweld deunydd treisgar, rhywiol neu anaddas ar gyfrifiaduron, yn ôl casgliadau arolwg gan elusen plant yr NSPCC.

Cafodd 1,725 o blant a phobl ifanc, a dros 500 o rieni eu holi fel rhan o'r arolwg gan yr NSPCC ar y cyd ag O2.

Cyfaddefodd 78% o blant eu bod wedi ymuno a gwefannau cymdeithasol cyn eu bod yn 13 oed, yn unol â thelerau ac amodau llawer o'r safleoedd.

'Peryglon sylweddol'

Mae'r casgliadau wedi eu datgelu yn niweddariad o ganllaw'r NSPCC ar ddiogelwch ar y we, Net Aware.

Daw'r gwaith ymchwil wedi i NSPCC Cymru gyhoeddi maniffesto ar gyfer etholiad y Cynulliad 2016, yn galw am wneud mwy i amddiffyn plant ar-lein.

Dywedodd Pennaeth NSPCC Cymru, Des Mannion, fod y gwaith ymchwil yn tanlinellu'r perygl y gall bobl ifanc ei wynebu ar wefannau cymdeithasol. "Mae 'na beryglon sylweddol, ac rydym yn gwybod fod rhieni'n ei chael hi'n anodd cadw llygad ar wefannau a'u peryglon.

"Mae'r rhyngrwyd yn adnodd gwerthfawr sy'n helpu datblygiad plentyn - ond wrth i'r cyfryngau cymdeithasol dyfu, felly hefyd y mae'r peryglon."