Oedi mawr ar drenau'r gogledd

  • Cyhoeddwyd
Arriva

Mae disgwyl i filoedd o deithwyr sydd yn teithio ar drenau ar draws gogledd Cymru a Lloegr weld oedi mawr ddydd Mawrth.

Yn ôl National Rail, gallai rhai teithiau gael eu gohirio neu eu canslo gyda rhybudd o "oedi mawr" i'w ddisgwyl hyd at 20:00 neu'n hwyrach.

Bydd yr oedi i'w weld fwyaf ar y gwasanaethau sy'n teithio heibio i Firmingham. Bydd oedi pellach i'w weld ar lwybrau i ogledd Cymru, Llundain, Manceinion, Caeredin a Southampton.

Disgrifiad o’r llun,
Bu oedi mawr mewn gorsafoedd ar draws Cymru a Lloegr

Gwifrau trydan ym Mirmingham sydd wedi achosi trafferthion.

Daeth rhybudd gan Faes Awyr Birmingham i bobl ganiatáu digon o amser ychwanegol er mwyn iddyn nhw gyrraedd pen eu taith mewn pryd.