Ateb y Galw: Rhodri Owen

Cyhoeddwyd

Rhodri Owen, cyflwynydd Heno ac X-Ray, sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma wedi iddo gael ei enwebu gan ei wraig, Lucy.

Beth ydy dy atgof cyntaf?

Bod ar fy ngwyliau gyda Mam, Dad a fy mrawd yng Ngwlad Belg - pwy a ŵyr pam - ond roedden ni'n mynd yno bob blwyddyn!!

Pwy oeddet ti'n ffansio pan yn ieuengach?

Susannna Hoffs o'r grŵp 'The Bangles'.

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Gormod ohonyn nhw i ddewis un.

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grio?

Dwi'n ddyn mawr cryf - dwi ddim yn crio!

Disgrifiad o’r llun, Rhodri yn ffilmio ar gyfer rhaglen X-Ray

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Dwi'n ofnadwy am fod yn daclus… methu diodde' mess - ma' Lucy i'r gwrthwyneb…

Dy hoff le yng Nghymru a pham?

Y caeau o gwmpas y Bontfaen, Bro Morgannwg. Ry'n ni'n eu cerdded yn aml fel teulu wrth fynd â'r ci am dro.

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Noson allan gyda dau ffrind yn LA - a 'naethon ni ddiweddu lan yn yfed gwin yn nhŷ Harrison Ford - gyda FE a'i wraig!

Disgrifiad o’r llun, "Rhodri! 'Ti ddim i yfed gwin o fy nghwpan speshial i!"

Disgrifia dy hun mewn tri gair

Tad. Gŵr. Hapus.

Beth yw dy hoff lyfr?

Llyfr goginio i blant - 'Bwyd bwyd bwyd' wedi ei addasu i'r Gymraeg gan Rhodri Owen.

Pa ddilledyn fyddet ti'n methu byw hebddo?

Siaced ledr ges i fel anrheg Nadolig gan Lucy - ar ôl i ni ddweud 'dim anrhegion'. Nes i gadw at fy ngair!!! Wps!!!

Beth oedd y ffilm ddiwethaf welaist di?

'A Good Year'.

Mewn ffilm o dy fywyd pa actor fyddai'n chwarae dy ran di?

Matthew Rhys.

Disgrifiad o’r llun, Matthew Rhys yn gwneud gwaith ymchwil ar gyfer y ffilm o fywyd Rhodri Owen

Dy hoff albwm?

Goreuon Huw Chiswell

Cwrs cyntaf, prif gwrs neu bwdin - pa un ydy dy ffefryn a beth fyddai'r dewis?

Cwrs cyntaf - king prawns!

Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai o/hi?

Fy mab, Gabs.

Pwy fydd yn Ateb y Galw wythnos nesaf?

Angharad Mair

Pynciau Cysylltiedig