Pleidiau'n dadlau am faterion busnes

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd cynrychiolwyr o bum plaid yn y ddadl yn Wrecsam

Fe wnaeth rhai o wleidyddion blaenllaw Cymru gyflwyno'u cynlluniau ar gyfer tymor nesa'r Cynulliad mewn dadl o flaen pobl fusnes yn Wrecsam nos Fercher.

Cafodd ystod eang o bynciau eu trafod yn nadl etholiadol Ffederasiwn y Busnesau Bach, gan gynnwys yr argyfwng dur, maint y gefnogaeth i fusnesau Cymreig ac a yw buddsoddiadau wedi'u canoli yn y de-ddwyrain a Glannau Dyfrdwy.

Bydd uchafbwyntiau'r ddadl yn rhaglen Wales at Work ar BBC Radio Wales heno.

Ar ran Llafur, dywedodd Gweinidog yr Economi Edwina Hart ei bod hi'n bryd i'r pleidiau gydweithio i achub y diwydiant dur a rhybuddiodd nad gostwng trethi busnes yw'r ateb i Bort Talbot.

Fe wnaeth Andrew RT Davies, arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, ddatgan ei gefnogaeth i ffordd osgoi'r M4 ac i newid trethi busnes.

Codi pryderon nad oes cydbwysedd rhwng cefnogi busnesau bach Cymreig a denu cwmnïau mawr i Gymru wnaeth arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood.

Ffynhonnell y llun, Reuters / BBC
Disgrifiad o’r llun,
Roedd rôl yr Undeb Ewropaidd yn y diwydiant dur yn bwnc trafod yn y ddadl

Fe ddywedodd arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig, Kirsty Williams, fod angen dosbarthu arian yn fwy teg ar draws ardaloedd Cymru ac mai camgymeriad fyddai dilyn esiampl Lloegr a datganoli pwerau dros drethi busnes i gynghorau.

Ar ran UKIP, dywedodd Mark Reckless ei fod eisiau cefnogi'r diwydiant dur ond fod yr Undeb Ewropeaidd yn rhwystro hyn.

Wrth ymateb iddo, dywedodd Kirsty Williams fod yr UE eisoes wedi cymryd mesurau i atal dur rhad rhag cael ei ollwng yn Ewrop, gan gynnwys dur o China.

Ychwanegodd fod mwy o waith i'w wneud a bod angen i Lywodraeth y DU "dynnu eu troed oddi ar y brêc" o ran mesurau i atal hyn rhag digwydd.

Mae Wales at Work ar BBC Radio Wales am 18:30 ar 31 Mawrth a bydd ar gael ar yr iPlayer wedi hynny.