Owain Doull a recordiau byd y Cymry

Owain Doull (chwith) yn derbyn ei fedal aur yn Rio Image copyright Getty Images
Image caption Owain Doull (chwith) yn derbyn ei fedal aur yn Rio

Llongyfarchiadau gwresog i'r seiclwr Owain Doull o Gaerdydd ar ennill medal aur yn y Gemau Olympaidd yn Rio. Fo ydy'r Cymro Cymraeg cyntaf i gyflawni'r gamp. Wrth groesi'r llinell yn gyntaf yn rownd derfynol y ras erlid yn y felodrom mi lwyddodd Owain a'i dîm hefyd i dorri record y byd trwy gwblhau'r ras 4km mewn amser o dri munud a 50.265 eiliad.

Mae angen dyfalbarhad a dycnwch i gael eich henw yn llyfr Recordiau Byd Guinness.

Dyma i chi gipolwg ar recordiau byd rhyfeddol eraill sydd wedi dod ag amlygrwydd i'r Cymry:


Image caption Shân Cothi ar ben y byd!

Canu ar ddau gyfandir

Y llynedd fe osododd Shân Cothi ac Andres Evans record byd am y pellter mwyaf rhwng pobl yn canu deuawd. Roedd 'na dros 7,000 o filltiroedd rhwng Shân yng Nghaerdydd ac Andres ym Mhatagonia.

Cafodd yr ymgais ei chlywed yn fyw ar BBC Radio Cymru gyda rhai o leisiau cyfarwydd yr orsaf yn aelodau o'r côr fu'n cyd-ganu Calon Lân.

Cacen Gri fwya'r byd

Pedwar cogydd o'r Bala dorrodd y record flasus trwy goginio cacen gri 1.5 metr o led, oedd yn pwyso 21.7 kilo. Cafodd y gacen ei thorri i 200 o ddarnau a'i gwerthu gan godi dros £800 at achosion da.

Image caption Y pedwar o'r Bala wnaeth goginio cacen gri fwya'r byd ar Ddydd Gŵyl Dewi, 2014

Teithio bellaf ar feic un olwyn mewn diwrnod

Sam Wakeling, cyn fyfyriwr o Aberystwyth dorrodd y record hon. Fe lwyddodd i seiclo 282 milltir o gwmpas trac ym Mhrifysgol Aberystwyth yn 2007.

Defnyddiodd feic un olwyn 36 modfedd o led. Torrodd y record o 235.3 milltir, oedd wedi ei gosod gan seiclwr o Seland Newydd yn 2005.

Y sgarff hiraf

Cafodd y record ei gwau gan dîm oedd yn codi arian i hosbis Tŷ Hafan rhwng 2002 a Mehefin 2005.

Pan gafodd y sgarff ei mesur yn Stadiwm y Mileniwm roedd hi'n mesur 54.29 km o hyd.

Petaech chi wedi ei hymestyn hi mi fyddai hi'n ddigon hir i gysylltu Caerdydd â Bannau Brycheiniog.

Llwyddodd yr ymgyrch i godi £60,000 i'r hosbis.

Image caption Y llinell hiraf o ganiau ym Mhenybont

Y llinell hiraf o ganiau diod

Cafodd 6,300 o ganiau pop eu gosod mewn llinell yng Nghanolfan Hamdden Pen-y-bont ar Ogwr. Roedd hi'n bedair milltir o hyd.

Cafodd y record ei thorri yn 2009 gan y Cyngor Sir er mwyn tynnu sylw at eu hymgyrchoedd ailgylchu. Gwaith sychedig iawn!

Image caption Thomas Connors yn ceisio cofio ble mae'r rhwyd!

Taflu pêl â chefn at y targed

Taflodd Thomas Connors bêl i gyfeiriad rhwyd pêl fasged 106 o weithiau mewn munud yng nghanolfan chwaraeon Talybont, Prifysgol Caerdydd ar 25 Medi 2014.

Hawdd meddech chi. Ond roedd Thomas wedi gwneud hynny â'i gefn at y targed gan dorri record y byd.

Does dim cofnod o sawl pêl y llwyddodd o i'w rhwydo cofiwch!

Y nifer fwyaf i neidio mewn mwd

Cafodd y record am y nifer fwyaf o bobl i gystadlu ym Mhencampwriaeth Snorclo Cors y Byd ei gosod pan gymrodd 200 o bobl ran yng nghors Waen Rhydd, Llanwrtyd, Powys ar 31 Awst 2009.

Image copyright PA
Image caption Un o'r 200

Y nifer fwyaf o bobl o drasau gwahanol i gymryd rhan yn nrama'r geni

Yng Nghanolfan y Mileniwm ar 30 Tachwedd 2013, fe gymrodd 68 o bobl ran yn nrama'r geni. Dim byd yn od am hynny meddech chi. Ond roedd 55 ohonyn nhw o wahanol gefndiroedd ethnig.

Pan gafodd Y Parch Irfan John y syniad gwreiddiol y flwyddyn cynt dim ond 14 o'r perfformwyr oedd o dras gwahanol.

Image caption Golygfa gyfarwydd drama'r geni ond perfformiad unigryw dorrodd record byd!

Hefyd ar y BBC