Alun Cairns mewn cyfarfod economaidd yn y gogledd

  • Cyhoeddwyd
Alun Cairns

Bydd Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns yn cyfarfod gyda chyflogwyr a chynghorau gogledd Cymru ddydd Mercher er mwyn trafod sut y gall yr ardal fanteisio ar y pwerdy economaidd yng ngogledd Lloegr.

Y bwriad tu ôl i'r syniad gan Lywodraeth San Steffan yw bod rhanbarthau yn yr ardal yn cydweithio i greu swyddi, gwella cysylltiadau trafnidiaeth a chefnogi busnesau fel bod gogledd Lloegr yn gallu cystadlu'n economaidd gyda Llundain a'r de ddwyrain.

Yn ôl Mr Cairns mae gan ogledd Cymru "rôl allweddol" i chwarae.

"Mae'r cyfarfod heddiw yn gyfle i glywed gan arweinwyr lleol ac i weld sut y gallwn ni fanteisio ar fod yn rhan o ranbarth pwerdy'r gogledd sydd yn ymestyn o Newcastle i Ogledd Cymru," meddai.

"Mae pwerdy'r gogledd yn rhan allweddol o gynllun hir dymor y llywodraeth i gael mwy o gydbwysedd economaidd, a hynny i ffwrdd o'r ardaloedd traddodiadol yn Llundain a de Ddwyrain Lloegr, ac mae gan Ogledd Cymru rôl allweddol i chwarae."

Cytundeb twf

Yn ystod y cyfarfod bydd yna hefyd drafodaeth ynglŷn â'r syniad o gytundeb twf i ogledd Cymru.

Cafodd hyn ei grybwyll yn ystod y gyllideb ac fe ddywedodd y canghellor y byddai'n awyddus i Lywodraeth Cymru i fuddsoddi yn yr ardal fel rhan o unrhyw gytundeb.

Bydd y cyfarfod rhwng dros 20 o arweinwyr cynghorau, sefydliadau busnes a phrif gyflogwyr y gogledd yn cael ei gynnal ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Yn eu plith bydd cynrychiolwyr o Airbus a Tata, Ffederasiwn Busnesau Bach a'r CBI a phenaethiaid prifysgolion yn y gogledd.