Ymweliad cyntaf Alun Cairns fel Ysgrifennydd Cymru

Cyhoeddwyd

Bu Alun Cairns yn cynnal ei ymweliad swyddogol cyntaf fel Ysgrifennydd Cymru yn gynharach ddydd Mawrth.

Cafodd Mr Cairns ei benodi yn gynharach y mis hwn, i olynu Stephen Crabb, a gafodd ei wneud yn Ysgrifennydd Gwaith a Phensiynau.

Yn dilyn ymweliad Mr Cairns ag Abertawe mae'r cyngor wedi sôn mwy am y cynllun i sefydlu Cytundeb Dinesig:

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor: "Byddai Cytundeb Dinesg 'Arfordir Rhyngrwyd' ar gyfer ardal Bae Abertawe yn trawsnewid pethau ar gyfer trigolion lleol a'r economi. Nid yn unig fyddai o'n creu miloedd o swyddi ac yn annog ffyniant, byddai hefyd yn gosod Bae Abertawe ar flaen y gad or an arloesi digidol ar draws y byd, gyda phobl leol yn elwa nawr yn ogystal â'r cenhedlaethau i ddod.

"Dyna pam rwy'n croesawu cefnogaeth Ysgrifennydd newydd Cymru. Mae hyn yn adeiladu ar gyfarfod cadarnhaol gyda'i ragflaenydd cyn cyllideb y Canghellor, pan roddwyd sêl bendith ar gyfer trafodaethau i ddechrau Cytundeb Dinesig ar gyfer ardal Bae Abertawe."

Dywedodd Mr Cairns fod Llywodraeth y DU yn cydnabod potensial ardal Bae Abertawe. Wrth siarad cyn yr ymweliad dywedodd Mr Cairns: "Fel Ysgrifennydd newydd Cymru fe fydda' i'n defnyddio pob cyfle posib i hyrwyddo cyfraniad pob twll a chornel yng Nghymru i'r twf economaidd rydyn ni'n gweld.

"O'r busnesau sy'n creu swyddi, i'r Brifysgol sy'n cystadlu gyda'r gorau ar draws y byd, mae Llywodraeth y DU yn deall y cyfraniad hanfodol mae ardal Abertawe yn ei wneud i sicrhau llwyddiant ein cynllun economaidd hirdymor.

"Rydyn ni'n edrych 'mlaen i weld y trafodaethau'n symud 'mlaen ac adeiladu tuag at greu cytundeb allai drawsnewid ffawd rhanbarth de orllewin Cymru'n gyfan gwbl."

Straeon perthnasol