Trydydd i Farah yn Hanner Marathon y Byd

  • Cyhoeddwyd
Mo Farah looking disappointed after finishing third at the World Half Marathon Championships in CardiffFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mo Farah

Bu'n rhaid i Mo Farah fodloni ar y trydydd safle wrth i Geoffrey Kamworor ennill ras dynion Hanner Marathon y Byd yr IAAF yng Nghaerdydd ddydd Sadwrn.

O ran ras y dynion Kamworor, Cenia (59 munud 10 eiliad) oedd yn fuddugol gyda Bedan Karoki yn ail, a Farah yn drydydd.

Cenia hefyd oedd y tîm buddugol yn y gystadleuaeth.

Gorffennodd y Cymro Dewi Griffiths, aelod o dîm Prydain yn safle 27 mewn 1 awr 4 munud 10 eiliad, gan guro ei amser gorau blaenorol o hanner munud.

Dewi yw dim ond y trydydd dyn o Gymru i gynrychioli Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon ym Mhencampwriaethau Hanner Marathon y Byd yr IAAF, yn dilyn Steve Brace yn 1992 a Steve Jones yn 1993.

Peres Jepchirchir, Cenia, enillodd ras y merched.

'Athletwyr gwell'

Yn ogystal ag athletwyr gorau'r byd fe wnaeth miloedd o gystadleuwyr gymryd rhan yn y ras.

"Rwy'n siomedig," meddai'r pencampwr Olympaidd Farah wedi'r ras.

"Roedd yna gefnogaeth wych gan y dorf, a byddai wedi bod yn neis i ennill.

"Ond roedd yna athletwyr gwell, roeddynt yn gryf a methais a'i wneud o. Fe wnes i redeg amser cyflym ond fel athletwr rydych o hyd am ennill."

Daeth miloedd i strydoedd Caerdydd i weld y ras.

Roedd nifer o ffyrdd y brifddinas wedi eu cau oherwydd yr achlysur.

Fe wnaeth rhedwyr elît rhyngwladol, yn ogystal â phobl gyffredin redeg y cwrs 13.1 milltir o amgylch strydoedd y brifddinas Cymru, gan ddechrau y tu allan i Gastell Caerdydd.

Ffynhonnell y llun, SportpicturesCymru
Disgrifiad o’r llun,
Dewi Griffiths yw'r unig Gymro yn nhîm Prydain

'Cymru'n hoelio'r sylw'

Dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones: "Mae bob amser yn wych gweld athletwyr elît a rhedwyr amatur yn rhedeg ac yn cystadlu ochr yn ochr, ac mae hyn yn ychwanegu at yr achlysur, nid yn unig i'r rheini sy'n cymryd rhan, ond hefyd i'r miloedd o wylwyr a fydd allan ar y strydoedd ar hyd y llwybr hyfryd hwn o amgylch Caerdydd.

"Mae'r ffaith bod Caerdydd wedi cael ei dewis i gynnal y digwyddiad rhyngwladol mawreddog hwn yn 2016 yn destament i lwyddiant ysgubol Hanner Marathon blynyddol Caerdydd.

"Unwaith eto, bydd Cymru'n hoelio'r sylw, a hir oes i hynny."

Roedd nifer o ffyrdd ar gau o ganlyniad i'r digwyddiad, gyda newidiadau hefyd i wasanaethau bws y ddinas.

Bydd ffyrdd ar gau ar o 04:00 tan 17:00 yn y lleoliadau canlynol:

  • Ffordd y Brenin, Heol y Dug, Heol y Castell a Heol Ddwyreiniol y Bont-faen i'r gyffordd â Heol y Gadeirlan. Bydd Heol y Porth ar agor tua chyfeiriad y Gogledd-orllewin tan 11.30.
  • 11.30 - Heol y Gogledd o'r gyffordd â Column Road i'r gyffordd â Boulevard de Nantes. Bydd angen i bobl sy'n teithio i gyfeiriad canol y ddinas o'r A470 yrru i lawr Column Road a Phlas-y-parc.
  • 12.30 - Nifer o ffyrdd ar gau yn ystod y ras. Manylion llawn ar gael yma.
  • 14.30 tan 14.45 - Heol y Gogledd o'r gyffordd â Column Road i'r gyffordd â Boulevard de Nantes yn ail-agor ond Column Road a Phlas-y-parc yn cau. Dylai pobl sy'n teithio i mewn ac allan o ganol y ddinas ddefnyddio Boulevard de Nantes a Heol y Gogledd.
  • 17:00 - Heol y Gogledd, Ffordd y Brenin, Heol y Dug, Heol y Castell, Heol y Porth a Heol Ddwyreiniol y Bont-faen i'r gyffordd â Heol y Gadeirlan yn ail-agor.
  • 15.30 tan 19:00 - Ffyrdd ar gau'n ail-agor wrth i'r rhedwyr olaf orffen y ras.