Achubwyr a mesurau newydd i wella diogelwch traeth

  • Cyhoeddwyd
TraethFfynhonnell y llun, Geograph/Graham Taylor

Bydd yr RNLI yn darparu achubwyr am y tro cyntaf ddydd Gwener ar draeth poblogaidd ym Mhenrhyn Gwyr sy'n denu miloedd o ymwelwyr bob blwyddyn.

Daw hyn yn sgil dwy farwolaeth ym Mae Tri Clogwyn y llynedd ac ymgyrch leol yn galw am welliannau diogelwch ar y traeth.

Fe fydd yr RNLI hefyd yn cynnal ymgyrch ddiogelwch sydd wedi ei lunio ar y cyd gyda'r gymuned leol, ac sy'n cynnwys addysgu a rhoi gwybodaeth am sut i gadw'n ddiogel.

Mae'r ymgyrch wedi derbyn cefnogaeth teulu Benny Collins, 40, a foddodd fis Gorffennaf y llynedd ar ôl mynd i drafferthion yn y bae.

Mewn datganiad, dywedodd teulu Benny Collins: "Roedd Benny'n chwaraewr rygbi cryf, yn ffit iawn yn gorfforol ac yn nofiwr da ond eto ni wnaeth osgoi'r trychineb yn nyfroedd y Tri Clogwyn.

"Er na fydde ni'n ceisio darbwyllo pobl i beidio nofio ym Mae'r Tri Chlogwyn, fe fydde ni'n annog pobl i ystyried mynd i'r dŵr os yw achubwyr bywyd yn bresennol a dim ond mewn ardaloedd arbennig."

Ffynhonnell y llun, Mel Collins
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Benny Collins, gyda'i wraig Mel yn y llun, yn gweithio yn Ysbyty Treforys, Abertawe

Bu farw dyn arall, Jason North, 42 oed, o Macclesfield, Sir Caer, hefyd ger y traeth ym mis Mehefin y llynedd wrth geisio achub ei blant o'r môr.

Fe fydd achubwyr ar gael yn ddyddiol ar y traeth rhwng 10:00 a 18:00 yn ystod gwyliau'r Pasg Mawrth 25- 10 Ebrill a Gwyliau Sulgwyn rhwng 28 Mai a 5 Mehefin, ac yn ystod cyfnodau prysuraf yr haf.

Mae degau o filoedd o ymwelwyr yn heidio i'r traeth bob blwyddyn.

Ar hyd Cymru, fe wnaeth achubwyr bywyd yr RNLI gynnig cymorth i dros 900 o bobl ar 32 traeth y llynedd.

Eleni fe fydd saith traeth ychwanegol yn manteisio ar wasanaeth achubwyr bywyd yr RNLI am y tro cyntaf, yn cynnwys Bae'r Tri Chlogwyn, a thraethau ym Mhorthcawl a Sir Ddinbych.