Carchar am oes am drywanu cymydog i farwolaeth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Gwent

Mae dyn wedi ei garcharu am oes am drywanu ei gymydog i farwolaeth yn dilyn ffrae am ddynes.

Fe wnaeth Rhys Barnes, 28 o Gasnewydd, gyfaddef llofruddio Rhys Jones, 36, mewn lloches i'r digartref yng Nghasnewydd.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod Barnes yn credu ei fod mewn perthynas gyda Farrah Whatley, ond ei bod hi hefyd yn cael perthynas gyda Mr Jones.

Clywodd y rheithgor fod Barnes wedi trywanu Mr Jones 13 o weithiau gyda chyllell gegin, ar ôl i Miss Whatley ddweud wrtho bod Mr Jones wedi ei tharo.

Dywedodd Michael Jones ar ran yr erlyniad bod Barnes yn "crio ac yn flin bod rhywun wedi taro dynes yr oedd yn ei hoffi".

Cafodd Mr Jones ei ddarganfod yn farw yn ei fflat yng nghartref lloches Solas y bore wedyn, wedi ei orchuddio â gwaed.

Roedd 16 o anafiadau ar ei gorff.

Dywedodd y barnwr Eleri Rees nad oedd Barnes yn difaru lladd Mr Jones yn yr ymosodiad "creulon".

Cafodd Barnes ei ddedfrydu i garchar am oes, a bydd rhaid iddo dreulio o leiaf 26 mlynedd dan glo.