Amharu ar wasanaethau trên dros y Pasg

Cyhoeddwyd

Mae defnyddwyr trenau yng Nghymru'n cael eu rhybuddio i wirio'u teithiau dros y Pasg wrth i gwmni Network Rail wneud gwaith cynnal a chadw ar y rhwydwaith.

Bydd gwaith sy'n werth £60 miliwn yn cael ei wneud dros y penwythnos, ac yng Nghymru mae hynny wedi'i ganolbwyntio ar ardal Caerdydd a'r cymoedd.

Er mwyn caniatáu i bobl deithio i weld Pencampwriaeth Hanner Marathon y Byd ddydd Sadwrn, ni fydd y gwaith yn dechrau tan 21:00 nos Sadwrn, ond bydd wedyn yn parhau tan ddydd Mawrth, 29 Mawrth.

Ni fydd gwasanaethau rhwng Caerdydd Canolog a Chaerdydd Heol y Frenhines gydol y penwythnos, ac fe fydd newidiadau sylweddol i amserlen trenau i'r cymoedd gan gynnwys lein Bro Morgannwg.

Mae Network Rail yn cynghori teithwyr i fynd i'w gwefan er mwyn gweld yr amserlen ddiwygiedig, ond mae fersiwn Gymraeg ar gael ar wefan Trenau Arriva Cymru hefyd.

Dywedodd Paul McMahon o Network Rail: "Dros y Pasg fe fyddwn yn gosod offer signalau newydd, uwchraddio'r trac a gwneud newidiadau i blatfform 6 a 7 yng ngorsaf Caerdydd Canolog."

'Gwahanol bob dydd'

Bydd staff ychwanegol o gwmni Trenau Arriva Cymru wrth law i gynnig cymorth i deithwyr dros gyfnod y gwaith, a dywedodd Lynne Milligan o'r cwmni:

"Mae'r amserlen dros y Pasg, gan gynnwys dydd Mawrth, yn eitha' cymhleth gyda threfniadau gwahanol bob dydd.

"Rydym yn annog teithwyr ar lein Caerdydd a'r Cymoedd i wirio'u taith yn enwedig y rhai sy'n cysylltu â phrif wasanaethau yng Nghaerdydd Canolog.

"Gan fod dydd Mawrth yn ddiwrnod gwaith arferol, rydym yn gofyn i deithwyr wneud trefniadau eraill os yw'n bosib, neu i ganiatáu amser ychwanegol i deithio oherwydd y newidiadau.

"Rydym yn ymddiheuro o flaen llaw am unrhyw drafferth i'n teithwyr."

Mae'r gwaith wedi'i drefnu ar adeg o'r flwyddyn sydd fel arfer yn ddistawach na'r arfer gyda llai na hanner nifer y teithwyr arferol yn defnyddio'r trenau.