'Diffyg ymateb' gan heddlu cyn ymosodiad

  • Cyhoeddwyd
Martin BowenFfynhonnell y llun, IPCC
Disgrifiad o’r llun,
Trywanodd Martin Bowen ei gyn bartner Christine Evans mewn ymosodiad yn ei chartref yng Nghasnewydd

Mae Comisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu'n dweud fod gan dri heddwas yn Heddlu Gwent achos i'w ateb am gamweinyddu, am iddyn nhw fethu ag ymateb yn ddigonol i ddiogelu gwraig oedd mewn perygl mawr o ddiodde' ymosodiad trais yn y cartref.

Ymosododd Martin Bowen ar Christine Evans yn ddiweddarach, ac mae ymchwiliad yr IPCC hefyd yn dod i'r casgliad fod gan dderbynydd galwadau ffôn y llu achos i'w ateb am na chafodd cofnodion eu diweddaru.

Dywedodd Heddlu Gwent eu bod yn parhau i wella'r ffordd y maen nhw'n delio â materion fel hyn.

Ar 19 Gorffennaf 2014, rhoddodd Christine Evans wybod i'r heddlu ei bod wedi derbyn neges testun gan Martin Bowen, oedd yn torri rheolau rhybudd aflonyddu, ond aeth dim swyddog allan i'w gweld.

Bedair awr yn ddiweddarach, cafodd ei thrywanu droeon gan Mr Bowen yng nghegin ei chartref yng Nghasnewydd.

Yn y llys yn ddiweddarach, dywedodd Ms Evans mewn datganiad ei bod yn meddwl ei bod yn mynd i farw.

Heddlu'n 'gwella eu hymateb'

Cyn yr ymosodiad, roedd asesiad risg wedi dod i'r casgliad fod Ms Evans mewn perygl mawr o ymosodiad gan Mr Bowen.

Yn ôl yr IPCC, fe allai Heddlu Gwent fod wedi ystyried ei aresio ar 15 Gorffennaf 2014 wedi i Ms Evans ddweud wrthyn nhw ei fod wedi bod yn cnocio ei drws a'i ffenestri, ac wedi bod yn ei ffonio.

Cysylltodd swyddog gyda Mr Bowen dros y ffôn i'w gynghori am aflonyddu, ond wnaethon nhw ddim mynd ato'n bersonol na chonfodi'r hyn ddigwyddodd fel trosedd.

Yn y pendraw, cafodd Bowen ei garcharu am wyth mlynedd ar ôl iddo bledio'n euog i gyhuddiad o achosi niwed corfforol difrifol.

Wrth ymateb, dywedodd Prif Gwnstabl Heddlu Gwent, Jeff Farrar: "Mae un achos o drais yn y cartref yn ormod.

"Mae Heddlu Gwent yn parhau i wella'r modd yr ydyn ni'n ymateb, ac yn ymchwilio i, achosion o'r fath."