Achubwyr bywyd i draeth poblogaidd yn y Gŵyr

  • Cyhoeddwyd
Traeth

Bydd achubwyr bywyd yn cael eu defnyddio ar draeth poblogaidd yn y de wedi i ddau berson foddi yno'r llynedd.

Bydd y gwasanaeth gwylwyr y glannau, yr RNLI, yn darparu'r achubwyr ym Mae'r Tri Chlogwyn ym mhenrhyn Gŵyr yn dilyn ymgyrch leol yn galw am welliannau diogelwch ar y traeth.

Fe fydd yr achubwyr bywyd ar y traeth yn ystod gwyliau ysgol ac yn ystod cyfnodau prysuraf yr haf.

Mae teulu Benny Collins, a gollodd ei fywyd yn 40 oed ar ôl boddi yno ym mis Gorffennaf y llynedd, wedi cefnogi'r ymgyrch i ddiogelu bywydau ymwelwyr ar y traeth.

Bu farw dyn arall, Jason North, 42 oed, o Macclesfield, Sir Caer, hefyd ger y traeth ym mis Mehefin y llynedd wrth geisio achub ei blant o'r môr.

Mae degau o filoedd o ymwelwyr yn heidio i'r traeth bob blwyddyn, wrth i'r llecyn dyfu mewn poblogrwydd.

Ffynhonnell y llun, Mel Collins
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Benny Collins, gyda'i wraig Mel yn y llun, yn gweithio yn Ysbyty Treforys, Abertawe

Mewn datganiad, dywedodd teulu Benny Collins: "Roedd Benny'n chwaraewr rygbi cryf, yn ffit iawn yn gorfforol ac yn nofiwr da ond eto ni wnaeth osgoi'r drychineb yn nyfroedd y Tri Clogwyn.

"Er na fydde ni'n ceisio darbwyllo pobl i beidio nofio ym Mae'r Tri Chlogwyn, fe fydde ni'n annog pobl i ystyried mynd i'r dŵr os yw achubwyr bywyd yn bresennol a dim ond mewn ardaloedd arbennig."

Ar hyd Cymru, fe wnaeth achubwyr bywyd yr RNLI gynnig cymorth i dros 900 o bobl ar 32 traeth y llynedd.

Eleni fe fydd saith traeth ychwanegol yn manteisio ar wasanaeth achubwyr bywyd yr RNLI am y tro cyntaf, yn cynnwys Bae'r Tri Chlogwyn, a thraethau ym Mhorthcawl a Sir Ddinbych.

Ffynhonnell y llun, Geograph/Graham Taylor