Hybu sgôr hylendid ar daflen prydau parod

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Photolibrary Wales/Alamy/Welsh Government

Bydd rhaid i fusnesau sy'n gwerthu prydau parod i hyrwyddo'r fenter sgoriau hylendid bwyd ar eu taflenni, yn sgil penderfyniad gan Lywodraeth Cymru.

Yn ogystal â chyfeirio at y cynllun ar eu bwydlenni a'u taflenni, mi fydd busnesau'n cael eu hannog i ddangos eu sgôr hylendid bwyd diweddaraf - ond nid yw hynny'n orfodol.

Mi fydd y rheolau newydd yn dod i rym fis Tachwedd, dair blynedd wedi i'r fenter gychwyn.

Yn ôl y gofynion newydd, mi fydd rhaid i fwytai sy'n darparu bwyd i'w fwyta adref:

  • Gyfeirio at wefan y fenter sgoriau hylendid bwyd ar eu taflenni a'u bwydlenni
  • Atgoffa cwsmeriad fod ganddyn nhw hawl gyfreithiol i ofyn i fwytai am eu sgôr hylendid bwyd wrth archebu
  • Sicrhau fod y sgôr hylendid bwyd sydd ar eu taflenni a'u bwydlenni yn gyfredol, os ydyn nhw'n penderfynu ei ddangos

'Llenwi bwlch'

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Iechyd Vaughan Gething y byddai'r newid yn "llenwi bwlch" ar gyfer pobl sy'n archebu bwyd dros y ffôn.

Mae'r ffigyrau diweddaraf yn dangos bod dros 60% o fusnesau bwyd yng Nghymru wedi cael y sgôr uchaf, sef pump, ac yn ôl Mr Gething, mae'r cynllun wedi chwarae rhan ganolog yn annog busnesau i wella eu hylendid bwyd.

Dywedodd Faruk Kadir, o Corfu Kebab House yn y Rhyl, sydd wedi cael sgôr pump a sydd wedi ei enwebu am wobr Bwyty Cebab Prydeinig y Flwyddyn, ei bod hi'n bwysig bod cwsmeriaid yn cael cymaint o wybodaeth â sy'n bosib.

"Hylendid bwyd yw'r rheol gyntaf - ac mae'n bwysig iawn eich bod yn ymddiried yn y gegin pan 'dych chi'n prynu bwyd. Mae'n rhaid i'r bwyd fod yn iawn - nid yn unig bwyd gan fusnes ond unrhyw fwyd 'dych chi'n ei baratoi."