Newid i'r drefn

 • Cyhoeddwyd
radio fawr las

Mae amserlen newydd Radio Cymru yn dechrau ar Ddydd Sadwrn 2 Ebrill. Cafodd y newidiadau eu datgelu fis diwethaf gan olygydd yr orsaf, Betsan Powys.

Dyma'r amserlen newydd:

DYDD SADWRN

 • 05:30 - 06:00 Caniadaeth y Cysegr
 • 06:00 - 06:30 Byd Amaeth
 • 06:30 - 08:00 Galwad Cynnar
 • 08:00 - 08:30 Post Cyntaf
 • 08:30 - 09:00 Ar y Marc
 • 09:00 - 11:00 Tudur Owen
 • 11:00 - 14:00 Ifan Evans
 • 14:00 - 17:30 Camp Lawn
 • 17:30 - 21:00 Marc Griffiths
 • 21:00 - 24:00 Wil Morgan
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Tudur Owen i'w glywed ynghynt ar foreau Sadwrn o 2 Ebrill ymlaen

DYDD SUL

 • 05:30 - 06:00 Yr Oedfa
 • 06:00 - 08:00 Rhaglenni cerddoriaeth amrywiol - Gwawr Edwards yn cyflwyno i ddechrau
 • 08:00 - 08:30 Bwrw Golwg
 • 08:30 - 10:00 Dewi Llwyd ar Fore Sul
 • 10:00 - 11:30 Richard Rees
 • 11:30 - 12:00 Yr Oedfa
 • 12:00 - 13:00 Beti a'i Phobol
 • 13:00 - 14:00 Cofio
 • 14:00 - 16:00 Hywel Gwynfryn
 • 16:00 - 16:30 Amrywiol
 • 16:30 - 17:00 Caniadaeth y Cysegr
 • 17:00 - 17:30 Stiwdio gyda Nia Roberts
 • 17:30 - 19:00 Dei Tomos
 • 19:00 - 19:05 Stori Tic Toc
 • 19:05 - 20:00 Y Talwrn
 • 20:00 - 21:00 Ar Eich Cais
 • 21:00 - 24:00 John ac Alun
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Richard Rees i'w glywed o hyn ymlaen ar foreau Sul

LLUN - GWENER

 • 05:30 - 07:00 John Hardy
 • 07:00 - 08:30 Post Cyntaf
 • 08:30 - 10:00 Aled Hughes
 • 10:00 - 12:00 Bore Cothi
 • 12:00 - 12:30 Gari Wyn / Y Talwrn (am awr) / John Walter / Caryl Parry Jones / O'r Bae
 • 12:30 - 13:00 Amrywiol / Y Talwrn (am awr) / Stiwdio gyda Nia Roberts / Amrywiol / Amrywiol
 • 13:00 - 14:00 Taro'r Post
 • 14:00 - 17:00 Tommo / Tudur Owen (dydd Gwener)
 • 17:00 - 18:00 Post Prynhawn
 • 18:00 - 19:00 Dan yr Wyneb gyda Dylan Iorwerth / Dei Tomos / Cofio / Beti a'i Phobol / Amrywiol
 • 19:00 - 22:00 Rhaglenni cerddoriaeth: Rhys Mwyn / Georgia Ruth / Lisa Gwilym / Huw Stephens / Geth a Ger
 • 22:00 - 24:00 Geraint Lloyd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd John Hardy yn gosod ei gloc larwm i godi'n gynnar

Dyma fanylion rhaglenni cerddoriaeth 19:00 - 22:00:

Nos Lun: Recordiau Rhys Mwyn - Rhaglen newydd bob nos Lun gyda phrif leisydd Yr Anhrefn fydd yn dod â'i gasgliad recordiau a chasetiau personol i'r stiwdio. Cyfle i wrando ar rai o glasuron y gorffennol yng nghwmni gwesteion fydd yn hel atgofion am yr 80au a'r 90au.

Nos Fawrth: Sesiwn Georgia Ruth - Slot newydd bob nos Fawrth gyda Georgia Ruth fydd yn cynnwys cerddoriaeth byd a gwerin.

Nos Fercher: Lisa Gwilym yn cyflwyno... - Y gerddoriaeth newydd o Gymru mewn un lle bob nos Fercher. Sesiynau, sgyrsiau a cherddoriaeth fyw o bob math.

Nos Iau: Byd Huw Stephens - Y DJ arbennig yn cyflwyno ei fyd cerddorol rhyfeddol bob nos Iau.

Nos Wener: Penwythnos Geth a Ger - Dechrau'r penwythnos gyda thair awr llawn o gerddoriaeth, bob nos Wener.

Hefyd gan y BBC