Dechrau ffordd gyswllt newydd Caerdydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Llywodraeth Cymru

Mae'r gwaith o adeiladu ffordd newydd fydd yn cysylltu Bae Caerdydd a dwyrain y ddinas ar fin dechrau.

Ar gost o £57m, bydd Ffordd Gyswllt Dwyrain y Bae yn cysylltu'r A4232 ar gylchfan Porth y Frenhines gyda'r A48 ar gylchfan Ocean Way yn Nhremorfa.

Y gweinidog Trafnidiaeth Edwina Hart sy'n cyhoeddi'r datblygaid fore dydd Iau.

Y disgwyl yw y bydd y gwaith wedi ei gwblhau erbyn gwanwyn 2017.