Dim cosb i Marler yn dilyn sylw am Samson Lee

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, EPA
Disgrifiad o’r llun,
Marler (rhif 1) a Lee yn ymrafael yn ystod y gêm ddydd Sadwrn

Bydd Joe Marler yn rhydd i chwarae dros Loegr yn erbyn Ffrainc ddydd Sadwrn yn dilyn ymchwiliad i sylwadau ganddo am Samson Lee yn ystod gêm Cymru y penwythnos diwethaf.

Mewn datganiad, dywedodd trefnwyr Pencampwriaeth y Chwe Gwlad eu bod yn ymwybodol o ddifrifoldeb sylwadau Mr Marler ac nad oedden nhw mewn unrhyw ffordd yn cefnogi'r hyn a gafodd ei ddweud.

'Ymchwiliad trylwyr'

Dywedodd y trefnwyr eu bod wedi ystyried y mater yn ofalus:

"Mae Rygbi'r Chwe Gwlad wedi cynnal ymchwiliad trylwyr i'r digwyddiad ac wedi nodi'r ffaith fod Mr Marler wedi difaru'r hyn a ddywedodd e'n syth, ac wedi ymddiheuro wrth Mr Lee yn ystod hanner amser.

"Rydym hefyd wedi nodi fod Hyfforddwr tîm Lloegr, Eddie Jones wedi rhoi cerydd i Mr Marler a'i atgoffa o'i gyfrifoldebau fel chwaraewr rygbi rhyngwladol."

"Mae Rygbi'r Chwe Gwlad wedi derbyn yr eglurhad a roddwyd, fod y sylw wedi ei wneud yng ngwres y frwydr.

"O ystyried yr holl ffeithiau, fydd yna ddim camau disgyblu. Mae Rygbi'r Chwe Gwlad nawr yn ystyried fod y mater ar ben."

Marler yn ymddiheuro

Mae Joe Marler wedi gwneud y datganiad canlynol:

"Rwyf wedi derbyn o'r dechrau i mi wneud sylw annoeth wrth Samson. Cafodd ei wneud yng ngwres y frwydr. Fe ymddiheurais wrth Samson Lee, heb gael fy nghymell, yn ystod hanner amser a chafodd yr ymddiheuriad ei dderbyn. Fe ysgwydon ni ddwylo a chyfnewid gwen ar ddiwedd y gem.

"Rwyf wedi cael rhybudd clir gan Eddie Jones fod sylwadau fel hyn yn annerbyniol. Byddaf yn ymddwyn yn wahanol yn y dyfodol.

"Nid wyf yn annog hiliaeth mewn unrhyw ffordd nac ar unrhyw adeg, ac unwaith eto, rwyf yn ymddiheuro am unrhyw loes gafodd ei achosi gan fy sylw anaddas."