Dadl o'r newydd wedi sylwadau Cameron ar Ewrop

Cyhoeddwyd

Mae sylwadau'r Prif Weinidog am yr Undeb Ewropeaidd yn ystod cynhadledd y Ceidwadwyr Cymreig wedi achosi dadl o fewn y blaid.

Dywedodd David Cameron wrth y gynhadledd yn Llangollen bod dyfodol Cymru yn ddibynnol ar wneud "y dewis cywir" yn etholiad y Cynulliad a'r refferendwm Ewropeaidd.

Pwysleisiodd Mr Cameron bwysigrwydd yr UE i ffermwyr Cymru yn benodol.

Ond mae ei sylwadau wedi siomi rhai aelodau, oedd yn teimlo y dylai Mr Cameron fod wedi canolbwyntio ar Gymru yn hytrach nag Ewrop yn ei araith.

'Pryder' a 'syndod'

Yn y gynhadledd, dywedodd Mr Cameron bod gan Gymru'r potensial i fod yn bwerdy os fydd pwerau cliriach i'r Cynulliad, a bod cyfradd twf Cymru, y gorau ym Mhrydain y tu allan i Lundain, yn brawf bod y wlad yn "symud ymlaen".

Ond, ychwanegodd nad oedd y dyfodol yn sicr, gan ddweud bod economi Cymru yn ddibynnol ar ganlyniadau etholiad y Cynulliad a'r refferendwm Ewropeaidd.

Dywedodd ei fod yn "caru Prydain, nid Brwsel", ond ei fod yn credu y byddai'n well i'r DU aros yn rhan o'r UE.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Andrew RT Davies y byddai'r Ceidwadwyr yn cynnig 'diogelwch' i bobl hŷn

Wedi'r araith, dywedodd AS Gorllewin Clwyd, David Jones ei fod yn "siomedig" bod Mr Cameron wedi defnyddio ei araith i drafod refferendwm Ewrop.

Dywedodd Mr Jones: "Fe wnaeth y blaid gyhoeddi ym mis Medi y buasai'n aros yn ddi-duedd yn ystod ymgyrch y refferendwm."

Ychwanegodd: "Mae'n bwysig bod pawb yn y ddadl yma, o'r arweinydd i lawr, yn cadw at y rheolau os yw'r blaid am fod yn unedig."

Fe wnaeth dau AS arall fynegi "pryder" a "syndod" bod araith Mr Cameron wedi canolbwyntio ar yr UE yn hytrach na Chymru ac arweinydd y blaid yng Nghymru, Andrew RT Davies.

Yn gynharach yn y dydd, dywedodd arweinydd y blaid y byddai pobl oedrannus yn cael

Amlinellodd Andrew RT Davies ei gynlluniau i osod uchafswm ar gost gofal mewn cartrefi preswyl ac i adael i bobl gadw mwy o'u hasedau petawn nhw'n mynd i gartref gofal.

Straeon perthnasol