Y Cae Ras yn ôl yn nwylo Clwb Pêl-droed Wrecsam

  • Cyhoeddwyd
cae ras

Mae Prifysgol Glyndŵr yn Wrecsam ar fin arwyddo cytundeb i drosglwyddo gofal stadiwm bêl-droed y Cae Ras i Glwb Pêl-droed Wrecsam.

Bydd y brifysgol, a brynodd y stadiwm yn 2011 gan ei achub, yn trosglwyddo gofal dydd-i-ddydd am y stadiwm i'r clwb fel rhan o gytundeb prydles o 99 mlynedd.

Fe fydd y brifysgol yn cadw rhyddfraint yr eiddo, ond fe fydd y clwb nawr yn gallu manteisio ar gynnal cynadleddau a digwyddiadau i godi incwm, ac fe fyddan nhw hefyd yn gyfrifol am gynnal a chadw'r cae a'r stadiwm.

Dywedodd Is-Ganghellor dros dro Prifysgol Glyndŵr, yr Athro Graham Upton: "Mae'r brifysgol a'r clwb wedi cael perthynas agos dros flynyddoedd lawer, ac roedd y ddau sefydliad yn teimlo bod yr amser yn iawn i'r clwb ailafael yn yr awenau yn y stadiwm.

"Fel prifysgol sydd wrth galon y gymuned, rydym am weld CPD Wrecsam yn ffynnu a thyfu, a hynny ar ac oddi ar y cae. Bydd hyn yn rhoi'r cyfle iddyn nhw wneud hynny wedi iddyn nhw gyhoeddi'n ddiweddar bod y clwb mewn sefyllfa ariannol llawer iachach."

'Cartref hanesyddol'

Ychwanegodd Gavin Jones o Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam: "Roedd y bwrdd yn teimlo mai dyma'r amser iawn i ailafael yn yr awenau ar brydles 99 mlynedd os fydd yr aelodau'n cymeradwyo hynny.

"Dyma gam arall i sicrhau'r clwb a'i gartref hanesyddol i'r cefnogwyr am genedlaethau i ddod.

"Bydd Cyfarfod Cyffredinol Arbennig yn cael ei gynnal yn yr wythnos ar ôl y Pasg er mwyn cymeradwyo'r cytundeb. Dyma bennod gyffrous arall yn ein hanes."