Tipyn o dderyn

Pa fath o aderyn Image copyright Alun Williams CC

Ydych chi'n 'nabod eich adar?

Os oes ganddoch chi awr i sbario y penwythnos yma Ionawr 28-30 mae Cymdeithas Gwarchod Adar RSPB Cymru eisiau eich help chi.

Fel rhan o'u hymgyrch Gwylio Adar yr Ardd, mae'r elusen yn gofyn i chi dreulio awr bore Sadwrn neu fore Sul i weld pa adar sydd yn eich gerddi.

Y nod ydy helpu RSPB Cymru i ddeall beth sy'n digwydd i hoff adar gerddi Cymru yn y gaeaf.

Cyn i chi ymestyn am y sbiendrych ac agor y drws cefn, beth am brofi'ch gwybodaeth o'n ffrindiau pluog?


Image copyright Alun Williams CC

Pa un yw'r Pâl?

Pwyswch yma am yr ateb cywir ac enwau'r adar eraill.

Image copyright Alun Williams/ Eifion Griffiths

Dyma un hawdd, pa un yw Glas y Dorlan?

Pwyswch yma am yr ateb cywir ac enwau'r adar eraill.

Image copyright Alun Williams

Nawr, rhaglen deledu arall o'r '80au - pa un yw'r Bilidowcar?

Pwyswch yma am yr ateb cywir ac enwau'r adar eraill.

Image copyright AFP

Pa un o'r rhain yw Pioden y Môr?

Pwyswch yma am yr ateb cywir ac enwau'r adar eraill.

Image copyright CC
Image caption Lluniau gan Eifion Griffiths ac Alun Williams

Pa un o'r rhain yw Melyn yr Eithin?

Pwyswch yma am yr ateb cywir ac enwau'r adar eraill.

Image copyright CC
Image caption Lluniau gan Gareth Pritchard ac Eifion Griffiths

Ac i orffen, fedrwch chi adnabod y Ji-Binc?

Pwyswch yma am yr ateb cywir ac enwau'r adar eraill.