BBC Cymru Fyw

Tipyn o dderyn

Published
image copyrightAlun Williams CC

Ydych chi'n 'nabod eich adar?

Os oes ganddoch chi awr i sbario y penwythnos yma Ionawr 28-30 mae Cymdeithas Gwarchod Adar RSPB Cymru eisiau eich help chi.

Fel rhan o'u hymgyrch Gwylio Adar yr Ardd, mae'r elusen yn gofyn i chi dreulio awr bore Sadwrn neu fore Sul i weld pa adar sydd yn eich gerddi.

Y nod ydy helpu RSPB Cymru i ddeall beth sy'n digwydd i hoff adar gerddi Cymru yn y gaeaf.

Cyn i chi ymestyn am y sbiendrych ac agor y drws cefn, beth am brofi'ch gwybodaeth o'n ffrindiau pluog?

image copyrightAlun Williams CC

Pa un yw'r Pâl?

image copyrightAlun Williams/ Eifion Griffiths

Dyma un hawdd, pa un yw Glas y Dorlan?

image copyrightAlun Williams

Nawr, rhaglen deledu arall o'r '80au - pa un yw'r Bilidowcar?

image copyrightAFP

Pa un o'r rhain yw Pioden y Môr?

image copyrightCC
image captionLluniau gan Eifion Griffiths ac Alun Williams

Pa un o'r rhain yw Melyn yr Eithin?

image copyrightCC
image captionLluniau gan Gareth Pritchard ac Eifion Griffiths

Ac i orffen, fedrwch chi adnabod y Ji-Binc?