Goleuadau'r Gogledd yn disgleirio yn awyr y nos

goleuadau Image copyright Kris Williams
Image caption Yr olygfa o Sir Fôn

Bu golygfeydd trawiadol o Oleuadau'r Gogledd, neu Lewyrch yr Arth, i'w weld uwchben rhannau o Gymru nos Sul.

Roedd ffenomen liwgar yr Aurora Borealis yn weladwy yn y gogledd a'r canolbarth wrth i'r awyr ar draws y Deyrnas Unedig ddisgleirio yn y lliwiau.

Mae'r olygfa yn cael ei chreu gan y cerrynt trydanol sydd yn atmosffer y ddaear - cerrynt sy'n cael eu creu gan yr haul.

Bu'r goleuadau yn weladwy o tua 20:00 ymlaen.

Image copyright Keith Morris
Image copyright Neil Mark Thomas
Image caption Yr olygfa yn Llyn Padarn
Image copyright Jason Jones
Image caption Pen y Gogarth, Llandudno
Image copyright Neil Mark Thomas
Image caption Rhosgadfan, Gwynedd
Image copyright Keith O'Brien
Image caption Llun o Lewyrch yr Arth
Image copyright Keith O'Brien
Image copyright Keith O'Brien
Image caption Yr olygfa o Drawsfynydd