Rhybudd o eira a rhew ar draws Cymru

Cyhoeddwyd

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn i bobl fod yn "wyliadwrus" o rew ac eira mewn sawl ardal o Gymru.

Mae rhagolygon yn dangos y gall hyd at 3cm o eira ddisgyn mewn rhai ardaloedd ar ôl 21:00 nos Sul.

Mae'r ardaloedd yn cynnwys Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Ynys Môn, Sir Benfro, Powys a Wrecsam.

Mae'r rhybudd yn mewn grym tan 09:00 ddydd Llun.