Goleuadau traffig drytaf Cymru?

Cyhoeddwyd

Mae Newyddion BBC Cymru yn deall bod Llywodraeth Cymru wedi gwario bron i £250,000 i logi goleuadau traffig dros dro ar ran o ffordd yr A40 ger Llanymddyfri.

Cafodd y goleuadau eu gosod yno ym mis Mawrth 2013 er mwyn gweithio ar y ffordd lle'r oedd rhan o'r tir wedi disgyn gerllaw. Ond dair blynedd yn ddiweddarach mae'r goleuadau'n dal yno.

"Fe allwch chi ddychmygu sut y mae hyn yn amharu ar daith y bobl hynny sydd yn mynd yn ôl ag ymlaen i'w gwaith", dywedodd maer y dref, Dorothy Burgess.

"Mae'n creu traffig, oedi, llygredd i'r awyr ac mae'n ddrwg i Lanymddyfri."

'Rhwystredig'

Dywed Llywodraeth Cymru eu bod yn sylweddoli fod hyn wedi bod yn rhwystredig i bobl, ond bod y gwaith wedi bod yn "gynllun cymleth" o achos yr angen i brynu tir gan ddau dirfeddianwr er mwyn gwneud y gwaith sydd ei angen ei wneud.

Mewn datganiad, dywedodd y llywodraeth: "Mae archwiliad o'r safle wedi darganfod bod yr ardal sydd wedi effeithio ddwywaith mor hir a'r amcangyfrif gwreiddiol o 110 o fetrau, ac mae hyn wedi golygu archwiliad pellach a bu'n rhaid addasu'r cynlluniau o achos hyn."

Mae BBC Cymru'n deall bod trafodaethau am brynu'r tir dan sylw ar fin cael eu cwblhau, ond yr hyn sydd wedi gwylltio llawer o drigolion yw'r gost sydd wedi cynyddu wrth i'r oedi fynd yn ei flaen.

Cost

Mae Cais Rhyddid Gwybodaeth wedi datgelu bod y gost o gadw'r goleuadau mewn lle yn £1,500 yr wythnos. Dywedodd Llywodraeth Cymru mai cyfanswm y gost o logi'r goleuadau hyd yn hyn oedd £223,000.

Dywedodd un cynghorydd lleol, Haydn Hudson, nad yw'n deall pam ei fod wedi cymryd cymaint o amser a chostio cymaint o arian.

"Rydym ni fel cymuned am gael gwybod beth sydd wedi digwydd," meddai.

"Beth am i ni gael trefn ar hyn a'i gwblhau. Mae haf arall ar y ffordd ac rydym yn colli busnes ymwelwyr achos dyw pobl ddim am deithio ar y ffordd yma."

Mewn llythyr i Gyngor Tref Llanymddyfri, dywedodd y Gweinidog Trafnidiaeth Edwina Hart ei bod yn gobeithio y bydd cytundeb yn dod yn fuan ac y bydd modd i'r cynllun fynd yn ei flaen cyn diwedd y flwyddyn.