Gwrthdrawiad difrifol ger Dolgellau

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu'n apelio am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad difrifol ar ffordd yr A494 ger Dolgellau brynhawn dydd Gwener.

Cafodd swyddogion eu galw i'r digwyddiad am 13:13 yn dilyn adroddiadau bod car wedi bod mewn gwrthdrawiad a lori fechan tua phedair milltir o'r dref.

Mae'r ffordd rhwng Bontnewydd ar ochr y Bala, a Ffordd Bala wedi ei chau ar hyn o bryd ac mae disgwyl y bydd ar gau am gryn amser.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod U031523.